Družba SeneCura je danes objavila naslednje sporočilo za javnost:

 „Kot investitorji smo pridobili pravnomočno gradbeno dovoljenje za začetek gradnje doma za starejše občane v Pivki in pristojno ministrstvo nam je podaljšalo rok za pričetek delovanja doma na konec leta 2022. Pogodbo o opremljanju za izgradnjo infrastrukture imamo tudi že podpisano,“ je povedala Sanda M. Gavranovič, poslovna direktorica SeneCura za Slovenijo.

Pri gradnji doma za starejše v Pivki je sicer pred časom prišlo do časovnega zaostanka zaradi sprejema Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Doma
Pivka, ki je bil sprejet šele julija 2020 (Uradni list RS št. 104/2020, z dne 24. 7. 2020).

Sprememba OPPN je botrova v spremembah povezanim s pridobitvijo gradbenega
dovoljenja. Zaradi omenjenih zamikov je SeneCura na MDDSZ zaprosila za podaljšanje
pogodbe. „Prav zato smo načrtovali pričetek institucionalnega varstva šele v letu 2022.
MDDSZ nas je obvestil, da soglaša s prestavitvijo začetka datuma izvajanja storitev na 31.
december 2022,“ je še pojasnila Gavranovičeva.

V Pivki bo SeneCura gradila dom za starejše z 69 posteljami. Dom bo dvonadstropen, v
njem bo 42 sob enoposteljnih, 10 sob pa dvopostelnjih z dvema oddelkoma za dementne
osebe z izhodom na vrt. Lokacija: v bližini krožišča, za trgovskim centrom SPAR.

„V domu bomo potrebovali 35 zaposlenih različnih profilov (kuharji, strežniki, negovalci, medicinske sestre, čistilke, socialni delavci…), pri čemer bomo prednost dajali lokalnim prebivalcem,“ še izpostavlja Gavranovičeva.

SeneCura ima trenutno v Sloveniji v teku že tri aktivne gradnje domov za starejše: v Žireh,
kjer se zaključujejo dela na fasadi in pričenjajo notranja dela, v občini Hoče-Slivnica, kjer že poteka notranje opremljanje prostorov, v Komendi potekajo so se gradbena dela že začela, polaganje temeljnega kamna predvidevajo konec letošnjega maja, in sedaj naj bi v prihodnjih mesecih stekla tudi pripravljalna dela za začetek gradnje doma v Pivki.

Uredništvo