V občini Pivka so se odločili, da bodo skupaj s podjetjem Publikus pričeli z ločenim zbiranjem odpadnega olja iz gospodinjstev.

V ta namen bodo postavili 5 posod, ki bodo nameščene na izbranih ekoloških otokih in sicer na naslednjih lokacijah:

  • PIVKA – ekološki otok pri SPARU
  • PIVKA – ekološki otok pri tržnici
  • ZAGORJE – ekološki otok pri spomeniku
  • ŠMIHEL PRI PIVKI – ekološki otok pri osnovni šoli
  • DOLNJA KOŠANA – ekološki otok pri blokih

Več pa lahko izveste TUKAJ.

Ko govorimo o odpadnem oljih, ki nastajajo v kuhinjah,  nikakor ne sodijo v straniščno školjko ali v vodovodni odtok. Če olje zlivamo v straniščno školjko, lahko pride do zamašitve odtočnih cevi, pojavijo se lahko tudi mali glodalci (predvsem podgane), težave pa imajo na čistilnih napravah. Kjer le-teh ni, so posledice onesnaževanja dolgotrajne.

Slika je simbolična

Zbrano odpadno jedilno je namreč mogoče predelati v bio-diesel. Iz enega litra olja nastane 90% bio-diesela, torej ekološkega goriva, ki ne onesnažuje okolja, ostanek je glicerin, ki se uporablja v farmacevtski industriji.

Postopek je dokaj enostaven: z reakcijo estrenja triacilgliceride (sestavine olj in maščob) s pomočjo alkoholov npr. metanola ali etanola preoblikujejo v estre.
Estri pridobljeni iz rastlinskih olj so goriva z visoko vsebnostjo kisika (do 10 %), zato so emisije pri zgorevanju zelo nizke. Biodizel se lahko uporablja samostojno, kot čisto gorivo, ali pa v zmeseh z dizlom. Za te zmesi se uporabljajo posebne oznake BXX, ki pomenijo % biodizla v zmesi dizelskega goriva.

Vsekakor pohvale vreden ukrep, prav tako pa lahko upamo, da se bo zadeva prijela tudi med ljudmi, saj lako le s skupnimi močmi zmanjšamo količino odpadkov v okolju.

Uredništvo