Občinski štab CZ se je sestal v ponedeljek, 28.9.2020 in analiziral trenutno epidemiološko situacijo v občini.

V sredini septembra smo se v občini Pivka srečali z velikim povečanjem števila okuženih občanov s Covid -19, zato so bili takoj sprejeti nujni ukrepi, izvedeno je bilo povečano število testiranj , v Pivko je bila napotena tudi mobilna ekipa NIJZ, ki je izvajala jemanje brisov na terenu.

Občinski štab CZ  je  sprejel ukrepe, da se za obdobje do 30.9.2020 prepove uporaba zaprtih športnih objektov v občini in prireditve z zaprtih prostorih.

Epidemiološka slika v občini se izboljšuje. Zadnje dni ne beležimo večjega prirasta okužb kar pomeni, da je bilo z izvedenimi ukrepi uspešno preprečeno širjenje okužb. Zahvaljujemo pa se občanom in občankam, da se držijo samozaščitnih ukrepov  kot so umivanje in razkuževanje rok, pravilna in obvezna uporaba maske v zaprtih prostorih in zunaj, kjer ni mogoče zagotoviti distance 2 m, predvsem pa je pomembno, da se izogibamo tesnim stikom z ljudmi  in gnečam. Prostore je potrebno redno zračiti. Če imate vročino ali  se slabo počutite ne hodite v službo in pokličite osebnega zdravnika.

Občinski štab je zato sprejel odločitev, da ne bo podaljšanja ukrepov in se s 1.10.2020 lahko pričnejo uporabljati tudi zaprti športni objekti (večnamenska dvorana Skala, Kegljišče Pivka ter Balinišče Rešta) in sicer v skladu z navodili NIJZ, za kar morajo poskrbeti društva oziroma uporabniki.

Z dnem 30.9.2020 se tudi deaktivira Občinski štab CZ.

V kolikor bi v prihodnjih dneh, tednih spet prišlo do poslabšanja epidemiološke situacije bo ponovno aktiviran občinski štab civilne zaščite in v kolikor bo potrebno uvedeni tudi ukrepi, česar pa si ne želimo.

Zato ponovno naprošamo vse občane in občanke, zaščitite sebe in svoje bližnje z samozaščitnimi ukrepi.

Občanom priporočamo, da si naložijo aplikacijo #OstaniZdrav. Njena uporaba je v veliko pomoč epidemiologom pri obvladovanju širjenja virusa.  Aplikacija nas opozori, da smo bili v stiku z okuženim, zato obstaja večje tveganje, da smo se okužili tudi sami. Tako že takoj po opozorilu, ki ga prejmemo od mobilne aplikacije, ravnamo še bolj odgovorno opazujemo svoje počutje in ob prvem zaznavanju simptomov stopimo v stik z osebnim zdravnikom, se ne družimo, še posebej ne z ranljivimi posamezniki in še bolj dosledno izvajamo preventivne ukrepe (higiena rok in kašlja, nošenje mask in ustrezna medsebojna razdalja).

Foto in besedilo: www.pivka.si