Občina Postojna je objavila Javno naročilo za izvedbo del, pri gradnji prizidka k osnovni šoli Antona Globočnika, z izgradnjo katerega naj bi začeli v 28 dneh od podpisa pogodbe, otroci pa bi nove učilnice pričeli uporabljati v šolskem letu 2020/2021.

vir slike: postojna.si

V prizidku bo v dveh etažah prostora za deset novih učilnic ter dve za nivojski pouk, poleg pa še pripadajoči kabineti, sanitarije, garderobe, dvigalo, nova večja zbornica, jedilnica in kuhinja, poleg novega prizidka pa bodo uredili še 800 kvadratnih metrov že obstoječih prostorov, predvsem avlo in obstoječo kuhinjo.

Občina je gradbeno dovoljene pridobila v septembru 2018, vmes so bile volitve, tako da z manjšo zamudo, ki pa naj ne bi vplivala na izgradnjo prizidka objavlja tudi razpis za izvedbo del. Prijavitelji imajo čas za prijavo do 28. januarja.

Uredništvo