V  Postojni so se začela  gradbena dela na novem vrtcu. Potem ko je bila konec maja lani z zasebnim partnerjem in izvajalcem podpisana pogodba za izgradnjo novega vrtca, je občina pridobila še gradbeno dovoljenje.

V občini Postojna se je že pred časom nakazovala vedno večja stiska s prostorom in s tem oteženo izvajanje aktivnosti v vzgojno izobraževalnih ustanovah.

Letos tako Občino Postojna čaka pričetek gradnje pomembne pridobitve za najmlajše, ki se bo izvajala v okviru javno-zasebnega partnerstva. Na zemljišču vzhodno od kompleksa OŠ Antona Globočnika, južno od večstanovanjskega objekta in severno od enosmerne ceste Nova vas v Postojni, bodo zgradili nov, deset oddelčni otroški vrtec.

 

Opis

Vrtec bo obsegal 10 igralnic s pripadajočimi prostori, delilno kuhinjo in zunanjimi igralnimi površinami. Vse skupaj bo neto notranjih površin 2.085 m2.
Vrtec bo dostopen s treh strani: z Ulice prekomorskih brigad urejen dovoz na gospodarsko dvorišče, na višjem nivoju pa urejen dostop v zgornjo etažo vrtca, glavni vhod na spodnjem, pritličnem nivoju pa bo dostopen s “slepe” ulice Nova vas. Skupno bo urejenih 38 parkirnih mest, od tega dve za invalide.

Javno zasebno partnerstvo

Koncesija je bila podeljena za čas gradnje – največ dve leti in za čas upravljanja in obratovanja objekta – največ 15 let.
Koncesionar mora izdelati projektno dokumentacijo, pridobiti gradbeno dovoljenje in zgraditi objekt v največ dveh letih. Pogodbeni rok prične teči z dnevom podpisa pogodbe.

Koncesionar je podjetje K. Tivoli, Inženiring, gradnja, d.o.o., Pod hribom 55, 1000 Ljubljana

Investicijska vrednost objekta je 4.270.000 evrov.

Uredništvo,

Fotografije: www.postojna.si