slika: v Fokusu

Proračun RTV Slovenija znaša okoli 120 milijonov evrov, od tega skoraj celoten znesek prispevamo davkoplačevalci, le manjši del prinese tržna dejavnost. V času generalnega direktorja Igorja Kadunca je redno zaposlenih malce več kot 2200 ljudi.

Kadunc uživa z dobro plačo in bonitetami!

“Generalni direktor RTV Slovenija Igor Kadunc ima plačo določeno v Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju. Uvrščen je v 60.plačni razred, za kar je določena bruto plača v višini 4.454,47 evra. Pri plači ima obračunan le še dodatek na delovno dobo, ostalih dodatkov pri plači ne prejema, prav tako ne stimulacije. Kot vsi javni uslužbenci prejema regres za prehrano v višini 3,94 evra na delovni dan,” pravijo na RTV. Kadunc uporablja službeni tudi avtomobil (ki ima 305.000 kilometrov in je po cenitvi vreden manj kot 6 tisoč evrov; RTV Slovenija za generalnega direktorja nima (predvidenega) posebnega avtomobila in voznika, zato generalni direktor opravi vse vožnje sam) tudi v zasebne namene. Ni nam pa jasno na čigave stroške tanka avto?

Sicer pa je Kadunc, očitno bolj samosvoj direktor levičarske struje. V letošnjem februarju, ja samo časniku Mladina nakazal (RTV seveda) kar več kot 12 tisoč evrov? Res se vprašamo zakaj?

MG, prvotno objavljeno tukaj.