V zadnjih dveh letih je bilo opravljeno veliko delo. “Ob prevzemu mandata marca 2020 smo bili priča slabemu črpanju evropskih sredstev. Pospešili smo aktivnosti in odpravili zastoj, ki je nastal v času Šarčeve vlade, ter v dveh letih podvojili investiranje evropskih sredstev,” je uvodoma ob naštevanju najpomembnejših dosežkov na področju kohezijske politike poudaril minister Zvonko Černač, pristojen za kohezijo.

Z dodatnimi sredstvi, ki jih je predsednik vlade Janez Janša izpogajal julija 2020, so se sredstva za zahodno kohezijsko regijo povečala skoraj za dvakrat oziroma za 350 milijonov evrov. Skupni obseg sredstev, ki bodo Sloveniji na voljo iz različnih skladov, pa presega 10 milijard evrov. Torej toliko kot še nikoli doslej.

 

Minister Zvonko Černač je poudaril, da so bila sredstva namenjena ljudem in podjetjem. “Namenili smo jih konkretnim projektom na področju zdravstva, oskrbe starejših, šolstva, znanosti, varovanja okolja in zagotavljanja čiste pitne vode, prometni in ostali infrastrukturi, podpori podjetjem in številnim konkretnim projektom in investicijam”.

Po besedah ministra se je bistveno okrepilo sredstva za projekte po slovenskih občinah. “Vse to se pozna na številnih področjih, saj Slovenija beleži rekordno gospodarsko rast in nizko brezposelnost,” je zaključil minister.

Spomnimo. Služba za razvoj in kohezijsko politiko je samo v mesecu marcu 2021 za razvojne projekte na lokalni ravni namenila več kot 85 milijonov evrov sredstev v vrednosti 160 milijonov evrov. V te projekte so všteti številni projekti za izgradnjo manjših vetrnih elektrarn, razvoj železniške infrastrukture, razvoj različnih poslovnih con in ureditev pohodniških poti. Poleg vsega omenjenega pa bo vlada s pomočjo evropskih sredstev financirala tudi vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture, gradnjo kolesarskih poti in sanirala ter gradila neprofitna stanovanja.

“Naredili smo res ogromno, zato bi lahko naštel še veliko več. Prepričan sem, da zmoremo še več, zato je potrebno delo nadaljevati tudi v prihodnje,” je zaključil Černač.

Uredništvo