V nadaljevanju v celoti objavljamo sporočilo za javnost Slovenske demokratske stranke.

Razmere v domovih za starejše se močno zaostrujejo. Kadrovska stiska zapira vrata domov za starejše, s 1. julijem pa so bili domovi primorani zvišati tudi cene oskrbnin, saj vlada oziroma trenutna koalicija ni želela prisluhniti našemu predlogu, da se veljavnost interventnega zakona, s katerim se je že preprečil dvig oskrbnin do 30. 6., podaljša še vse do konca tega leta.

V poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo namreč pripravili in v obravnavo vložili predlog sprememb Zakona o nujnih ukrepih za povečanje prihodkov upokojencev in omejitev dviga oskrbnin na področju socialnega varstva z namenom, da se višji stroški oskrbnin, ki so nastali zaradi vsesplošne draginje in zvišanja stroškov dela, do konca tega leta krijejo iz državnega proračuna.

Glede na trenutne izračune, ki so jih pripravili v domovih za starejše, so se cene oskrbnin v posameznih domovih dvignile od pet pa vse tja do sedem odstotkov, večjo finančno stisko pa bo zato krepko občutilo več kot 22 tisoč stanovalcev, ki danes bivajo v domovih za starejše.

Zavedamo se, da podražitev oskrbnin pomeni veliko finančno obremenitev za stanovalce v domovih za starejše, njihove svojce in občine, ki krijejo stroške za tiste oskrbovance, ki nimajo potrebnih finančnih sredstev. S potrditvijo predloga našega zakona bi se preprečil občuten dvig cen oskrbnin v breme stanovalcev, ki danes živijo v domovih. Dejstvo namreč je, da vlada ni odreagirala na pozive Skupnosti socialnih zavodov Slovenije niti direktorjev domov za starejše o neizogibnem dvigu oskrbnin, konkretnih odzivov ali kakršnihkoli predlogov pa doslej ni bilo podanih niti s strani ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca, ki je pristojen za to področje. Dvig oskrbnin bo tako sedaj finančno bremenil stanovalce v domovih, saj koalicija našega predloga zakona žal na seji pristojnega odbora ni potrdila.

Situacija bi zagotovo lahko bila bistveno drugačna, če vlada Roberta Goloba ne bi zamaknila že veljavnega zakona o dolgotrajni oskrbi. Namreč po zakonu o dolgotrajni oskrbi, ki smo ga sprejeli pod prejšnjo vlado, ki jo je vodila Slovenska demokratska stranka, bi že z letošnjim letom oskrbovanci v domovih plačevali zgolj tako imenovani hotelski del storitev.

V upanju, da bosta vlada in njena koalicija znali prisluhniti ljudem smo predlagali, da se s strani državnega proračuna zagotovijo dodatna finančna sredstva z namenom preprečitve dviga oskrbnin v domovih, ki bi bila v breme stanovalcev. A ta vlada, njena koalicija ter minister Simon Maljevec so ljudi – tokrat predvsem tiste, ki institucionalno varstvo potrebujejo – s svojimi očitno praznimi obljubami znova pustili na cedilu in niso podprli našega predloga.

Obžalujemo, da vlada nima posluha za državljane, še zlasti tiste iz najranljivejših skupin naše družbe.

 

Spletno uredništvo,

Vir: SDS