Številni kmetje v Sloveniji opozarjajo, da pridelava hrane postaja vedno bolj moteča dejavnost. Kmetje so pri opravljanju svojih del vedno bolj deležni različnih žaljivk in prijav. Obtožujejo jih smradu, blata na cestah, itd.. Ljudje jim sledijo, gledajo, fotografirajo in fotografije delijo na javnih omrežjih.

Poslanec Slovenske demokratske stranke Andrej Kosi je na vlado naslovil pisno poslansko pobudo v zvezi s pripravo zakona, s katerim bi zaščitili kmete pred tožbami in omogočili nemoteno kmetovanje.

Celotno poslansko pobudo objavljamo v nadaljevanju.

Številni kmetje v Sloveniji opozarjajo, da pridelava hrane postaja vedno bolj moteča dejavnost. Kmetje so pri opravljanju svojih del vedno bolj deležni različnih žaljivk in prijav. Obtožujejo jih smradu, blata na cestah, itd.. Ljudje jim sledijo, gledajo, fotografirajo in fotografije delijo na javnih omrežjih, itd.

Prav tako kmetovanje omejujejo tudi lokalne skupnosti z omejitvami vožnje s kmetijsko mehanizacijo, s čimer onemogočajo kmetovanje ali spravilo pridelkov.

V medijih sem zasledil informacijo, da je parlament v Franciji sprejel zakon, ki omejuje medsosedske spore in tožbe proti kmetom. Omenjeni zakon ščititi kmete pred tožbami zaradi hrupa ali smradu na podeželju in določa, da noben novi prebivalec ne sme omejevati dejavnosti kmetov, ki so tam delali, preden so prišli. Če torej novega soseda moti dejavnost ali poseg, ki se je izvajal že pred njihovim prihodom, se zaradi tega ne bo mogel pritožiti.

Zato dajem pobudo Vladi Republike Slovenije, da za zaščito kmetov pred različnimi tožbami zaradi hrupa in smradu na podeželju ter omogočanja nemotenega kmetovanja in posledično pridelave kvalitetne hrane pripravi predlog zakona, podoben zakonu, ki so ga sprejeli v parlamentu v Franciji.

Spletno uredništvo
Vir: Poslanska skupina SDS