Vlada Republike Slovenije je na včerajšnji nočni seji razpravljala o krovnem paketu, korona zakonu, ki ga bo pripravila v najkrajšem možnem času in poslala v sprejem državnemu zboru.

Ukrepi za pomoč gospodarstvu in prebivalstvu

Nekaj povzetih točk ukrepov vlade za pomoč gospodarstvu in prebivalstvu:

 • ohranjanje delovnih mest – nova ureditev sofinanciranja nadomestil plač za delavce na čakanju, vse prispevke v obdobju dveh mesecev (do 31. maja) z možnostjo podaljšanja roka, plača država (tako v zdravstveno in pokojninsko blagajno), vse pravice zavarovancev se ohranijo;
 • nadomestila za vse bolniške odsotnosti krije zdravstvena zavarovalnica in nič več delodajalec;
 • sistem nagrajevanja zaposlenih in aktiviranih v času epidemije preko plačil dodatkov za nevarno delo in dodatne obremenitve po odločitvi predstojnikov v razponu od 10 do 200 odstotkov osnovne plače;izboljšanje socialnega položaja ljudi, še posebej starejših in upokojencev z nizkimi pokojninami;
 • status delavcev, ki ne delajo zaradi višje sile, varstva otrok in podobno, bo izenačen s statusom delavcev na čakanju;
 • delavcu, ki izgubi službo, pripada od prvega dne nadomestilo za brezposelnost;
 • gospodinjstva in posamezniki javnih storitev, ki se ne izvajajo v tem času, ne plačujejo, ne bo položnic;
 • upokojencem z najnižjimi pokojninami se izplača solidarnostni dodatek, dodatek zajame tri kategorije: 300 evrov dodatka za pokojnine do višine 500 evrov, 230 evrov dodatka za pokojnine v višini med 500 in 600 evrov in 130 evrov dodatka za pokojnine v višini med 600 in 700 evrov;
 • sprejeta je vrsta usmeritev za priprav ukrepov za pomoč samozaposlenim – do izredne pomoči bodo upravičeni vsi samozaposleni, ki bodo s posebno elektronsko izjavo razglasili prizadetost zaradi krize;
 • samozaposleni, ki ne morejo opravljati dejavnosti, ali jo opravljajo v bistveno manjšem obsegu – upravičeni do mesečnega dohodka v višini 70 odstotkov minimalne plače;
 • prizadetim samozaposlenim se v tem obdobju odpiše prispevke, prispevke zanje nakazuje država, pravice se ohranjajo;
 • višina prispevkov za krizno leto se določi na podlagi izkazanega dobička po zaključku leta;
 • do odmere dohodnine za leto 2020 se odloži plačilo akontacije dohodnine;
 • ohranitev delovanja podjetij – vse prispevke za delo zaposlenih v gospodarstvu, ki ostanejo na delovnem mestu v tem obdobju plačuje država, pravice zavarovancev se ohranjajo;
 • izboljšanje likvidnosti in pomoč znanstveno-raziskovalnim projektom – vzpostavitev garancijske sheme, ki omogoči odkup terjatev do slovenskih podjetij, država zagotovi sredstva preko poroštev in dokapitalizacij;
 • zamrzne se plačila akontacije davka iz dohodkov pravnih oseb in akontacije dohodnine samozaposlenih;
 • plačilni roki zasebnim podjetij iz javnih sredstev se skrajšajo na osem dni;
 • del neizkoriščenih sredstev iz Evropskega socialnega sklada se usmeri v pomoč podjetjem in institucijam, ki se ukvarjajo z idelavo cepiva, zdravil in zaščitne opreme;
 • znižanje sejnin in plač – vse sejnine in druge nadomestila, ki jih prejemajo člani nadzornih svetov državnih podjetij, se znižajo za 30 odstotkov, tudi vse funkcionarske plače se znižajo za 30 odstotkov, sodstvo pozvano, da temu sledi za čas krize;
 • tisti, ki delajo v teh razmerah, pa tako ali tako padejo v kategorijo, da bodo lahko dodatno nagrajeni;
 • smernice za izdelavo ukrepov za pomoč kmetijstvu – samozadostnost pri pridelavi hrane v teh razmerah strateškega pomena;
 • priporočilo delodajalcem v gospodarstvu, da ubere podoben pristop pri nagrajevanju izpostavljenim delavcem – v razponu od 10 do 200 odstotkov, država bo pri tem pomagala.

Ukrepi, ki se bodo še dopolnjevali bodo v parlament vloženi v petek.

Članek je bil prvotno objavljen tukaj.

Uredništvo