Na območju Primorsko-notranjske regije delujeta  Lokalna akcijska skupina LAS med Snežnikom in Nanosom, ki pokriva območje občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna ter LAS Noranjska,  ki pokriva območje občin Bloke, Cerknica in Loška dolina. Upravljalec oz. vodilni partner prve je Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, vodilni partner LAS Notranjska pa RRA Zeleni kras. Obe LAS bosta imeli za delovanje v programskem obdobju do leta 2027 na voljo skoraj 4,3 milijona evrov, od tega bo za projekte namenjenih skoraj 3,5 milijona evrov.

 

Na podlagi analize stanja in izpostavljenih potreb oz. izzivov območja so pri obeh LAS izpostavljeni naslednji ukrepi, ki predstavljajo podlago za pripravo javnih pozivov oziroma oblikovanje projektov:

  • spodbujanje razvoja trajnostnega turizma (kot npr. razvoj nove turistične ponudbe, povezovanje ponudnikov) z ohranjanjem okolja, naravne in kulturne dediščine;
  • spodbujanje lokalne oskrbe in razvoj kmetijstva (kot npr. razvoj kratkih dobavnih verig, razvoj produktov z dodano vrednostjo, izobraževanje in ozaveščanje, povezovanje ponudnikov);
  • spodbujanje lokalnega podjetništva (kot npr. razvoj inovativnih, kakovostnih produktov, razvoj podjetniških kompetenc in krepitev podjetniških znanj, povezovanje ponudnikov, prenos znanja med generacijami);
  • krepitev vključujoče družbe oziroma skupnosti z namenom izboljšanja kakovosti življenja, medgeneracijskega sodelovanja ter vključevanje ranljivih skupin (kot npr. razvoj in zagotovitev osnovnih storitev za dvig kakovosti bivanja, medgeneracijsko povezovanje in prenos znanja na različnih področjih, večje vključevanje mladih, starejših, oseb s posebnimi potrebami).

Obe LAS bosta sodelovali tudi s tako imenovanimi projekti sodelovanja, ki naslavljajo razvoj trajnostnega turizma, v povezavi z razvojem kulinaričnega turizma, razvojem kratkih dobavnih verig, sodelovanja in povezovanja pod skupno blagovno znamko, razvoj trajnostne mobilnosti. Gre za vsebine, ki so izpostavljene tudi v regijskih razvojnih dokumentih.

Prva javna poziva po posamezni LAS bosta objavljena še letos. Projekti pa bodo tudi v tem programskem obdobju sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). V obdobju 2014-2021 je bilo skupaj izvedenih 96 projektov skupni vrednosti skoraj šest milijonov evrov, znesek sofinanciranja pa je znašal dobrih 4,1 milijona evrov.

RRA Zeleni kras

Spletno uredništvo,

Vir: Občina Postojna