Po uradnih podatkih z dne 31. marca 2023 je bilo za skrajševanje čakalnih vrst v zdravstvu namenjenih že 111 milijonov evrov. Po poročanju iz medijev z dne 15. junija 2023 pa se je številka povzpela že na približno 150 milijonov evrov.

Poslanka Suzana Lep Šimenko je na ministra za finance Klemna Boštjančiča naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi s porabo finančnih sredstev za skrajšanje čakalnih vrst.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Državni zbor Republike Slovenije je na predlog Vlade Republike 26. julija 2022 sprejel

Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS). Cilj zakona je bil v skrajšanju čakalnih vrst v zdravstvu, kar pa se je v praksi izkazalo za ravno obratno, saj se čakalne vrste v zdravstvu podaljšujejo.

Po uradnih podatkih z dne 31. marca 2023 je bilo za skrajševanje čakalnih vrst v zdravstvu namenjenih že 111 milijonov evrov. Po poročanju iz medijev z dne 15. junija 2023 pa se je številka povzpela že na približno 150 milijonov evrov.

Glede na to, da se čakalne dobe v zdravstvu podaljšujejo pa se pojavlja dvom o upravičenosti uporabe navedenih finančnih sredstev za skrajševanje čakalnih vrst, zato me zanima:

  • Kako ocenjujete porabo finančnih sredstev za skrajševanje čakalnih vrst v zdravstvu?
  • Ali so bila, po vašem mnenju, sredstva za skrajševanje čakalnih vrst upravičeno porabljena?

Spletno uredništvo,

Vir: sds.si