Zbor za republiko je ob smrti dr. Lovra Šturma objavil naslednji zapis:

ZBOR ZA REPUBLIKO
Inštitut za analize in dialog
Cankarjeva 11, LJUBLJANA

In memoriam dr. Lovru Šturmu

Člani Zbora za republiko z žalostjo sprejemamo novico, da nas je zapustil
naš dolgoletni predsednik in častni predsednik, dr. Lovro Šturm. Ko izrekamo
naše globoko sožalje in sočutje njegovi družini, se hkrati zavedamo, da je k
Bogu odšel človek, ki se je zapisal v nastajanje slovenske države pred tremi
desetletji. Kot vrhunski pravnik, je skupaj s svojimi kolegi, dvignil ugled in
raven Ustavnega sodišča na zavidljivo evropsko raven, v prvi sestavi te najvišje
pravosodne institucije v demokratični državi. Vsak odhod takšne nesporne
avtoritete, kot je bil dr. Šturm, je tudi izguba za raven pravne države, ki na žalost
po treh desetletjih samostojne države, ne dosega ravni začetkov Ustavnega
sodišča v lastni državi. Kritični glas nekdanjih ustavnih sodnikov nam je v
sedanjosti več kot potreben in nujen. Žal z dr. Šturmom, eden od teh glasov
odhaja. Ostaja pa prisoten v svojih knjigah in številnih publikacijah, predvsem
pa v odločbah in mnenjih Ustavnega sodišča iz prvega mandata.
V Zboru za republiko bomo tako pogrešali tista njegova mnenja in
stališča, ki so nam vedno pomagala razumeti tudi zapletena in za pravne laike
težko razumljiva pravna vprašanja. Pogrešali pa bomo tudi mirnega in treznega
sogovornika, ki je vedno z veliko mero preudarnosti in razumnosti izrekal svoje
premišljene poglede na slovenska in evropska družbena dogajanja.
Hvaležni za vse, kar smo od dr. Šturma prejeli, mu želimo večni mir in
neizbrisni spomin pri postavljanju temeljev slovenske države.

V Ljubljani, dne 2. decembra, 2021

Zbor za republiko

Uredništvo