V četrtek 23. aprila je potekla izredno/redna seja občinskega sveta v Logatcu. Kot je župan povedal na začetku seje, se je izredna seja sklicala po pogovoru z vodji svetniških skupin, iz razloga, da stike med ljudmi zmanjšamo na najmanjšo možno raven.

Občinski svetniki so na seji obravnavali tudi ukrepe na ravni občine v času epidemije. Po pričakovanju so bili sprejeti vsi ukrepi, ki jih je predlagal župan, zapletlo pa se je pri ukrepu znižanja cen komunalnih storitev, kar so predlagale svetniške skupine SD, SDS in NaNo. Predlog so svetniške skupine vložile v proceduro že 22. marca 2020 o čemer smo že poročali, vsebino predlaganih sklepov pa si lahko preberete TUKAJ.

Kot je razvidno iz posnetka seje, ki je na voljo na tej povezavi, ter iz slike, ki se je pojavila na facebook-u, je prišlo pri glasovanju do zapleta.

Posnetek glasovanja od 2:34:05 dalje.

foto: facebook

Eden izmed svetnikov je namreč glasoval za, kar je razvidno tudi iz slike, z glasovanjem pa se je zavlačevalo tako dolgo, da je na prigovarjanje nekaterih svetnikov dvignil rdeč kartonček in glasoval proti. rezultat glasovanja je bil 9 ZA in 10 PROTI, kar pomeni, da je bil glas svetnika, ki ga je kasneje po pritiski spremenil odločilen.

 

Za komentar dogajanja na seji smo prosili vodjo svetniške skupine SD Aljošo Pečka;

Aljoša Peček

Na seji smo sprejemali 12. točk dnevnega reda. Pod 12. točko dnevnega reda smo svetniki glasovali tudi glede predlogov ukrepov za čas epidemije COVID-19. Na glasovanje so bili predlagani 4. sklepi. Prvi 3. sklepi, ki so se dotikali športnih društev, najemnikov občinskih prostorov in dodeljevanje pomoči gospodarskim subjektom pri plačevanju stroškov komunalnih storitev so bili sprejeti. S strani svetniških skupin SD, SDS in NaNo pa je bil podan predlog za znižanje stroškov komunalnih storitev za vsa gospodinjstva v občini Logatec v obliki subvencij. In sicer za 15% v času trajanja epidemije COVID-19. Žal je bil naš predlog zavrnjen z 10 glasovi PROTI in 9 ZA. Žalosti nas, da je občinski svet zavrnil predlog, kateri je bil po naši pobudi predlagan v podobni obliki tudi v drugih občinah in po zadnjih informacijah nekje tudi že realiziran. V Logatcu žal določeni svetniki rušijo vse, če predlog ni podan s strani koalicije. Tudi sama razprava pred glasovanjem je bila na neprimernem nivoju, kar se je zgodilo prvič v tem mandatu.

in vodjo svetniške skupine SDS Zorana Mojškerca:

Zoran Mojškerc

Opozicijski predlog je izhajal iz predpostavk, da bo imela občina na račun zaprtja vrtcev v občini približno 300.000,00 EUR na mesec prihranka, saj bo za nadomestilo plač zaposlenih, ki so na čakanju poskrbela država v okviru že sprejete krizne zakonodaje. Če preračunamo, da bi bili vrtci zaprti do konca maja to pomeni približno 750.000,00 EUR, medtem ko je bil predlagani ukrep ocenjen na 100.000,00 EUR. Menili smo, da bi imela zadeva predvsem psihološki učinek na prebivalstvo, da občina v teh težkih časih ni pozabila na njih. Sprejeti ukrepi so ocenjeni na približno 26.000,00 EUR, 3. sprejeti ukrep, s katerim je občinski svet naročil županu pripravo odloka po katerem bi lahko pomagali gospodarstvu, pa je po mojem mnenju neke vrste zavlačevanja, ker bi občinska uprava odlok pripravila in ga dala občinskemu svetu v potrditev, saj za to ne rabi predhodnega navodila občinskega sveta. Vse predlagane ukrepe s strani župana smo seveda podprli, vendar bi se dalo po mojem mnenju storiti več.

Kar se pa samega glasovanja ob predlogu znižanja cen komunalnih storitev, je pa zadeva zelo žalostna, in ne odraža demokratičnih vrednot. Sicer pa posnetek govori sam zase.

Uredništvo