Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Koper preiskujejo kaznivo dejanje Povzročitev splošne nevarnosti po 1. odst. 314 čl. Kazenskega zakonika, okoliščine obstoja morebitnega kaznivega dejanja Preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi po 4. odst. 299. čl. Kazenskega zakonika pa intenzivno preverjajo. V obeh primerih gre za kaznivi dejanji, katerih storilec se preganja po uradni dolžnosti.

 

V dosedanji preiskavi je bilo z ogledom in zbiranjem obvestil ugotovljeno, da je neznani storilec s ceste, ki poteka pod dvostanovanjsko hišo, proti objektu odvrgel dve steklenici, prirejeni za povzročitev požara, saj sta bili napolnjeni z bencinom.

Ena steklenica je zadela kovinsko ograjo balkona na prvem nadstropju večstanovanjske hiše (sosednji objekt), pri tem pa povzročila požar na oknu oškodovanca. Druga steklenica pa je pristala na vrtu stanovanjske hiše državne tožilke in ni povzročila požara ter premoženjske škode.

Po do sedaj zbranih obvestilih ni bilo potrjeno, da je dejanje storilca povezano z opravljanjem funkcije državne tožilke ali iz razloga maščevanja v povezavi z opravljanjem njenega dela. Intenzivna kriminalistična preiskava kaznivih dejanj sicer še poteka.

Temeljna naloga policije je varovanje zdravja in življenja ljudi ter njihovega premoženja, zato policija glede na zbrana obvestila in okoliščine primera izvaja vse potrebne ukrepe za zagotavljanje varnosti.

Policija v vsakem primeru, takoj in dosledno preveri obstoj dejanske grožnje in resnost grožnje. Pri resnosti grožnje, ne glede na vrsto žrtve oz. oškodovanca, ocenjuje, ali je izrečena grožnja izvršljiva, ali je storilec sposoben izvršiti grožnjo, ali ima sredstva za izvršitev, okoliščine, povezane z žrtvijo ipd.

Vzporedno s tem, glede na resnost oz. dokler ne ovrže dejanske namere storilca, policija izvaja vse aktivnosti, da do izvršitve grožnje ne bi prišlo. Pri tem izvajamo različne operativne ukrepe, oškodovancem svetujemo tudi samozaščitno obnašanje ipd.

 

Spletno uredništvo