Prebivalci Občine Logatec opozarjajo, da se dnevno v poznih večernih urah pripeljejo avtobusi z novimi nezakonitimi migranti. V poletnih mesecih, ko so bili šoloobvezni otroci velikokrat tudi sami doma, je prišlo do sprehajanj stanovalcev izpostave azilnega doma po dvoriščih okoliških hiš, nekateri incidenti naj bi bili javljeni tudi policiji.

Poslanec Slovenske demokratske stranke Zoran Mojškerc je na vlado naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi z varnostjo zaradi naselitev v izpostavi Azilnega doma v Logatcu.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Po poročanju medijev število nezakonitih migrantov, ki prihajajo v izpostavo Azilnega doma v Logatcu s policijskim spremstvom, skoraj presega število prebivalcev Občine Logatec.

Na spletni strani Občine Logatec je v tedenskem poročilu zapisano, da je v Azilnem domu v Logatcu trenutno nameščenih 240 vlagateljev, ki so podali namero za mednarodno zaščito (gre za osebe, ki še niso podale prošenj), 47 prosilcev za mednarodno zaščito ter 67 prosilcev za začasno zaščito in oseb s priznano začasno zaščito.

Leta 2015 je svet Občine Logatec sprejel naslednja sklepa:

»1. Občina Logatec zahteva, da se v izpostavi Azilnega doma v Logatcu prosilce za azil namešča postopoma, v prvem obdobju do največ 50 oseb, po ugotovitvi, da so vzpostavljeni varnostni in drugi pogoji ter medsebojno zaupanje, pa največ do 108 oseb, kar potrdi občinski svet s sklepom.

2. Občina Logatec zahteva da, se v izpostavi Azilnega doma v Logatcu nastani izključno ranljive skupine prosilcev za azil (družine s šoloobveznimi otroki iz vojnih območij).«

V preteklosti je kljub spremembi števila v izpostavi nastanjenih oseb sodelovanje potekalo zgledno, tudi kar se tiče profilov nastanjenih oseb. V zadnjih dveh mesecih pa je stanje precej drugačno. Prebivalci Občine Logatec opozarjajo, da se dnevno v poznih večernih urah (med 23.00 in 1.00) pripeljejo avtobusi z novimi nezakonitimi migranti, potniki pa so skoraj vsi moškega spola.

V poletnih mesecih, ko so bili šoloobvezni otroci velikokrat tudi sami doma, je prišlo do sprehajanj stanovalcev izpostave azilnega doma po dvoriščih okoliških hiš, nekateri incidenti naj bi bili javljeni tudi policiji.

Izpostava Azilnega doma v Logatcu skladno z dogovorom tedensko poroča Občini Logatec tudi število trenutno nastanjenih oseb:

Iz poročil je razvidno, da število nastanjenih oseb presega najvišje dovoljeno število 108, za katero se je Občina Logatec dogovorila s predstavniki Vlade Republike Slovenije na 2. izredni seji sveta Občine Logatec, ki je potekala dne 29. februarja 2016.

Glede na navedeno vas sprašujem naslednje:

1. Kakšen je dnevni prihod nezakonitih migrantov v izpostavo Azilnega doma v Logatcu od 1. junija 2023 dalje? Prosim za podatek po dnevih.

2. Kolikšen je dnevni upad števila nezakonitih migrantov, ki jih dnevno pripeljejo na nastanitev v izpostavo Azilnega doma v Logatcu, in zakaj do tega pride? Prosim za pregled po dnevih od 1. junija 2023 dalje.

3. Koliko intervencij policije zaradi incidentov, v katere so bili vključeni nezakoniti migranti, ki so nastanjeni v izpostavi Azilnega doma v Logatcu, je bilo v obdobju od 1. junija 2023 dalje? Kako je ukrepala policija v teh intervencijah?

4. Kakšne ukrepe bo Vlada Republike Slovenije sprejela za zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja zaradi povečanega števila nezakonitih migrantov in za bolj učinkovit nadzor na meji ter preprečevanje nezakonitih prehodov državne meje?

Spletno uredništvo
Vir: Poslanska skupina SDS