V Logatcu je potekala zadnja seja občinskega sveta v tem mandatu. Pri prvi točki “Vprašanja in pobude svetnikov” so se svetniki zadrževali predvsem okoli prostorske stiske na osnovni šoli 8 talcev v Logatcu.

V uredništvu smo na Ministrstvo za šolstvo poslali vprašanje ali je ministrstvo seznanjeno s prostorsko problematiko na šoli oziroma ali je občina kadarkoli ministrstvo o tem obvestila. Odgovor ministrstva smo prejeli 18. oktobra in odgovor se je glasil:

S prostorsko problematiko na šoli 8 talcev v Dolenjem Logatcu nismo izrecno seznanjeni, smo pa z občino že sodelovali pri sofinanciranju šolskih in vrtčevskih objektov v preteklosti. Občina je seznanjena, da se sofinanciranje investicij izvaja na podlagi razpisov. 

Župan je na vprašanja odgovarjal v stilu, da se z ministrstvom pogovarjajo in iščejo rešitve. Na vprašanje, kdaj so se na ministrstvu o problematiki pogovarjali pa je odvrnil, da včeraj 24.10.

O tem kako se aktualni župan Logatca pogovarja in dogovarja z Ministrstvom za šolstvo naj presodi vsak bralec sam.

Vmes je kot nameček in darilo turističnim delavcem v prehodu v nov mandat, ob nasprotovanju opozicije, povišal turistično takso.

Glede na to, da občinska blagajna ne diha ravno najbolje in župan išče vse mogoče načine, kako bi jo napolnil, se upravičeno sprašujemo kaj sledi. Povišanje NUSZ?

F.L.