Stanje na logaški osnovni šoli 8 talcev se očitno še poslabšuje, s strani župana in logaške občinske uprave pa ni nikakršnega odgovora. Poročali smo že, da so občinski svetniki SDS, NaNo in SD vložili zahtevo za sklic izredne seje, na kateri se bo problematika obravnavala.

V uredništvo pa smo danes prejeli zahtevo Sveta OŠ 8 talcev občini, na kakšen način naj kratkoročno uredi pogoje za normalno izvajanje pouka. Kot sledi iz zahteve, pouk že sedaj poteka v za to neprimernih prostorih. Zaskrbljujoče pa je dejstvo, da Svet OŠ talcev na svoj poziv s konca šolskega leta 2017/2018 do danes, sploh še ni dobil uradnega odgovora. Samo zahtevo občini Logatec objavljamo v priponki. poziv občini april 2019

Vse to kaže na ignorantski odnos župana in občinske uprave do zadevnega problema. Ko smo za mnenje povprašali Zorana Mojškerca, vodjo svetniške skupine SDS nam je povedal:

Zoran Mojškerc

“Žal mi je, da je do take eskalacije problema prišlo, vendar je nesprejemljivo, da se problema ne rešuje. V preteklosti smo z nespametnimi nakupi raznih večnamenskih stavb reševali probleme posameznih športnih panog, te stavbe pa danes občino stanejo cca. 800.000,00 EUR letno samo za vzdrževanje, pri tem, da sta tako župan in občinska uprava vedela za problem, ki se je že takrat nakazoval. Danes pa seveda ni denarja. Svetniki, ki smo izredno sejo zahtevali, želimo županu pomagati s konkretnimi rešitvami, ker očitno ni drugih idej in pobud za reševanje problema prostorske problematike”

O nadaljnjem razvoju dogodkov bomo poročali.

Uredništvo