Članice in člani odborov za obrambo ter notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo bodo danes, 19. 12. 2019, zjutraj ob 8.30 nadaljevali prejšnji teden prekinjeno sejo glede razširitve pooblastil Slovenske vojske pri širšem varovanju slovenske meje. Koalicijski poslanci so sejo takoj na začetku zapustili in jo obstruirali, pri čemer jim očitno ni mar za težave, s katerimi se vsakodnevno soočajo državljani ob južni meji. Predsednica Civilne iniciative proti migrantskemu centru Bela krajina mag. maja Kocjan in župan Ilirske Bistrice Emil Rojc, ki sta spregovorila o težavah, sta podprla predlog SDS za aktivacijo 37.a člena zakona o obrambi, s čimer bi vojaki, ki varujejo južno mejo, imeli ustrezna pooblastila za ukrepanje.

»Danes si ne upamo niti v gozd, na urgenci otrok ne oskrbijo takoj, ker imajo preveč dela z migranti, otroci se ne igrajo več na igriščih,« je realnost predstavila mag. Maja Kocjan in nadaljevala, da se je kakovost življenja Belokranjcev zaradi migrantske krize  močno poslabšala. Izrazila je razočaranje, da se kljub njihovih neprestanim opozarjanjih vse od leta 2015, ko je Slovenijo zajel prvi migrantski val, ni spremenilo nič. »Ignorirajo nas danes in ignorirali so nas že pred tremi leti, ko smo začeli opozarjati. V teh treh letih zaznavamo le poslabšanje,« je poudarila in dodala, da se je spremenilo zgolj to, da so dobili nekaj več kilometrov ograje na meji in vojakov na meji, ki so zgolj statisti, saj nimajo nobenih pooblastil za ukrepanje v primerih, ko srečajo ilegalne migrante.

Župan Ilirske Bistrice Emil Rojc, sicer član Socialnih demokratov, je v svoji razpravi dejal, da problematika migracij ni tako enostavna, kot se morda zdi nekaterim, ki ne živijo ob južni meji in nimajo stika z migranti. Čeprav verjame, da se Policija trudi pri svojem delu, pa po njegovem mnenju »več pooblastil vojski ne more škodovati našim ljudem«. Samo v štirih mesecih so v Ilirski Bistrici pobrali 10 ton smeti. »In ko bomo počasi ugotovili, da ni tam en župan, ki je siten in ki ga njegova lastna stranka preganja zaradi tega, da je to problem širše skupnosti, bomo pa verjetno začeli razmišljati drugače,« je še dodal.

»Da meja ni dobro varovana, kaže podatek, da vse več migrantov ujamemo v notranjosti države, namesto da bi bili zajeti na meji« pa je med drugim v svoji razpravi dejala Anja Bah Žibert. V letu 2019 je bilo zabeleženih 14.457 nezakonitih prehodov državne meje, samo v prvi polovici novembra 668, kar pomeni, da se je število ilegalnih prehodov se je glede na enako obdobje preteklega leta povečalo za 70 odstotkov! »Ne grajamo Slovenske vojske ali Policije, temveč želimo pomagati za zagotovitev večje varnosti naših državljanov,« je še poudarila.

Žan Mahnič je v svoji razpravi opozoril na dejstvo, da pravzaprav niso policisti tisti, ki ujamejo ilegalne migrante, temveč slednje opazijo državljani, ki nato policistom javijo njihove lokacije. Južna meja tako že dolgo časa ni ustrezno varovana, vse več ilegalnih migrantov ljudje srečujejo skorajda po celotni Sloveniji, je dodal.

Predsednik odbora za notranje zadeve Zvonko Černač je ocenil, da bi podelitev posebnih pooblastil Slovenski vojski na meji pomenila lažje delo in učinkovitejšo zaščito meje. »Želim, da se pogovarjamo o ukrepih, s katerimi bi mejo končno lahko zaprli. Tako ne bi imeli nobenih problemov z azilnimi postopki,« je poudaril.

Po prepričanju Jožefa Lenarta je sporno predvsem dejstvo, da migrantov, ki nekontrolirano prestopajo slovensko mejo, ne moremo legitimirani in oceniti, če so nevarni, mag. Branko Grims pa je ponovno spomnil na sporno financiranje nevladnih organizacij, ki »hodijo v Bosno k ilegalnim migrantom ter jih spodbujajo in pomagajo pri vdoru v Slovenijo.« Gre vendarle za davkoplačevalski denar.

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je, zanimivo, sicer poudaril, da se strinja z aktivacijo 37.a člena zakona o obrambi, a se je odgovoru na vprašanje poslanca Černača, kdaj konkretno naj bi bil člen aktiviran, spretno izognil.

Zaradi obstrukcije seje s strani koalicijskih poslancev in posledične nesklepčnosti glasovanje o predlaganih sklepih ni bilo možno, zato je predsednik odbora za notranje zadeve po koncu razprave sejo prekinil. »Problem varnosti zadeva vse državljane, ne glede na to, kakšnega političnega prepričanja so, zato posledično zadeva tudi vse politične stranke. Obstrukcija seje s strani koalicijskih poslancev je tako izjemno neodgovorno dejanje, neodgovorno do ljudi,« je bil kritičen Černač.

Uredništvo