Oglaševanje in cenik

Portal Notranjska.si nudi zakup oglasnega prostora na treh pozicijah (A, B in C). Možnost zakupa je za 7 dni.

Pozicije in velikosti oglasov

A – Oglasno mesto na osnovni strani

Dimenzije:

 • največja dovoljena dolžina: 696px
 • največja dovoljena višina: 90px

Pozicija: Pod oknom Aktualno in nad oknom Novice.

Vidnost: Na domači strani portala.

Cena za 7-dnevni zakup: 150 eur

B – Oglasno mesto na strani portala

Dimenzije:

 • dolžina: 300px
 • višina:   250px

Pozicija:

 • Stranski meni

Vidnost:

 • Na vsaki strani portala.

Cena za 7-dnevni zakup: 130 evrov.

C – Oglasno mesto nad naslovom članka:

Dimenzije:

 • dolžina: 696px
 • višina:  100px

Pozicija:

 • Nad naslovom na prispevkih.

Vidnost:

 • Na vsakem prispevku.
 • Cena za 7-dnevni zakup: 100 evrov

Vsa oglasna mesta so prilagojena za mobilne naprave.

Na vseh oglasnih mestih so tudi dovoljeni različni tipi oglasov. Oglasi so lahko slike, animacije, skripte in video in podobno,

Podpora tipov oglasov:

 • HTML5,
 • CSS,
 • JAVASCRIPT,
 • MRAID,
 • HTML5 MEDIA (slike, video).

Velikost in dimenzije ne smejo presegati dovoljenih vrednosti. Rok za reklamacijo je 3 dni. Portal lahko objavo oglasa brez obrazložitve zavrne.

Oglasi morajo biti pripravljeni skladno z veljavno zakonodajo in slovenskim veljavnim kodeksom. Za vsebino in resničnost objav je odgovoren naročnik.

Oglas se pošlje po elektronski pošti na naslov: [email protected]

Navedene cene so brez davka na dodano vrednost (DDV).