Občina Postojna objavlja Javni razpis za dodelitev štipendij v Občini Postojna v šolskem/študijskem letu 2023/24, v okviru katerega razpisujejo deset štipendij, od tega pet štipendij za dijake in pet štipendij za študente. Prednost pri dodelitvi štipendij imajo poklici/ programi/ študiji iz navedenega seznama.

Rok za oddajo vlog je 16. oktober 2023.

Upravičenost, merila in kriteriji ter ostale informacije so navedene v priloženem javnem razpisu.

Več informacij:

 

Spletno uredništvo
Vir: Občina Postojna