Večkrat lahko zasledimo oceno, da nobena vlada še ni rešila stanovanjske problematike mladih. Gre za pomembno temo, o kateri se veliko govori tudi v tokratni volilni kampanji pred državnozborskimi volitvami. Vidimo lahko, da je pri oglaševanju najbolj glasna stranka Socialnih demokratov, ki mlade prepričuje, da bodo v naslednjem mandatu zgradili več tisoč stanovanj. Ob tem radi zamolčijo, da so v vladah, v katerih so sodelovali vse od leta 2009, zgradili le 340 stanovanj.

Ko pogledamo na dejstva, ki so vodila do današnje situacije, lahko vidimo, da so ti, ki danes obljubljajo tisoč in eno rešitev, imeli vse vzvode v svojih rokah, da bi danes dane obljube v preteklih letih že realizirali, pa jih enostavno niso. Kako resni so pri svojih namerah, govori tudi sledeče: v Državni zbor so lani vložili zakon za gradnjo deset tisoč javnih stanovanj, katerega sedaj vsakodnevno omenjajo na soočenjih in po drugih kanalih, ne povejo pa nam, da na seji, kjer se je odločalo o omenjenem zakonu, ni bilo nobenega njihovega poslanca.

Vlada Janeza Janše je v tem mandatu iz dneva v dan dokazovala, da so pomembna konkretna dejanja in ne prazne obljube. Na področju stanovanjske problematike so se tako zgodil veliki premiki. Problema so se lotili celostno in s ciljem, da ga dolgoročno reši in s tem poskrbi, da bodo mladi lahko zaživeli v polnosti in si ustvarili svoje družine.

V tem kratkem mandatu je vlada Janeza Janše spremenila Stanovanjski zakon, Zakon o urejanju prostora ter Gradbeni zakon. Na podlagi sprememb zadnjega, bodo investitorji imeli lažjo pot do gradbenega in uporabnega dovoljenja s čimer se bo pospešila tudi gradnja stanovanj. S spremembami stanovanjskega zakona bo javnim skladom, daleč največji je Stanovanjski sklad RS, omogočilo pridobivanje dodatnih virov za financiranje investicij za gradnjo novih stanovanj in obnovo obstoječega fonda stanovanj. Iz tega naslova se v naslednjih 5 letih pričakuje več kot 5500 novih najemnih stanovanj. Več kot 1.500 stanovanj bodo navedeni številki prispevali tudi mestni in občinski skladi, ki imajo z močno dvignjeno povprečnino sedaj sredstva za gradnjo občinskih javnih najemnih stanovanj.

Ta vlada je poskrbela in omogočila, da bo od leta 2020 do konca letošnjega leta zgrajenih več kot 1850 javnih najemniških stanovanj, kar je 5,5 krat več, kot jih je bilo zgrajenih v zadnjih 13 letih. S tem je Vlada Janeza Janše poskrbeli, da bo na trgu mladim dostopnih mnogo več javnih najemniških stanovanj, v kolikor bodo želeli živeti v najemniškem stanovanju. V primeru, da bodo mladi želeli svoje prvo stanovanjsko vprašanje reševati v pogledu nakupa, gradnje ali obnove svoje nepremičnine, pa je bil v državnem zboru na predlog Slovenske demokratske stranke sprejet Zakon o stanovanjski jamstveni shemi za mlade.

Uredništvo, naslovna fotografija: pixabay