V četrtek 21. marca je potekala seja Občinskega sveta občine Logatec, na kateri je bila ena izmed točk tudi povišanje cen v vrtcu Kurirček, ter sprememba režima glede poletnih rezervacij otrok v vrtcu.

Vir slik: vrteclogatec.splet.arnes.si

Če pri povišanju cen, zaradi dviga plač v javnem sektorju, niti ni bilo pomislekov, pa se je zanimiva razprava dogajala pri spremembi režima poletnih rezervacij. Svetniške skupine SDS, NaNo in SD so namreč v razpravah poudarjali, da je trenutni sistem dober in ga ni potrebno spreminjati.

Svetnik SDS Zoran Mojškerc je tako za naš portal povedal:

Svetniška skupina SDS je glasovala proti takemu predlogu, ker kot prvo ni bil usklajen s starši, saj smo bili obveščeni, da so starši na občinski svet naslovili pismo, s katerim pa na seji nismo bili seznanjeni. Tako smo predlagali tudi proceduralni predlog, da se ta točka prestavi na naslednjo sejo, saj je časa do poletja, ko se pričnejo rezervacije koristiti še dovolj. Pri tem predlogu žal nismo bili uspešni, saj je bil župan mnenja, da je potrebno zadevo zaključiti na tej seji, temu mnenju pa sta sledili tudi njegova svetniška skupina in Nova Slovenija.”

Podobnega mnenja je tudi svetnik SD Aljoša Peček, ki pravi:

“Svetniška skupina SD je zagovarjala in glasovala proti spreminjanju sklepa o rezervacijah iz leta 2006. Menimo, da so bile obstoječe rezervacije pozitiven odnos občine do občanov in naših najmlajših. Občina in občinski svet je s spremembo naredil veliko napako, saj bi morala podpirati skupno preživljanje časa staršev s svojimi otroci. Prihranek občine zaradi spremembe rezervacije bo minimalen, organiziranost vrtca v poletnih mesecih in odločitve staršev pa se bodo spremenile.”

Zanimivo je, da svetniki, ki so na koncu županov predlog podprli, sploh niso razpravljali, med samo razpravo, pa je bil obelodanjen podatek, da bo občina na ta način privarčevala približno 7.000,00 EUR, kar za občinski proračun zagotovo ne more biti velik znesek.

Ob tem je pomembno opomniti, da gre že za drugo podražitev občinskih storitev v tem letu, saj so logaški svetniki na februarski seji sprejeli tudi polovično zmanjšanje subvencij za komunalne storitve. Predlog župana Berta Menarda je bil sicer za ukinitev subvencij v celoti, vendar se svetniki s tem niso strinjali in obveljal je kompromisni predlog, da se subvencija zniža za polovico.

Uredništvo