Vodni vir za vodovodni sistem Cerknica-Rakek je drenažno zajetje Črne mlake. Zaradi dotrajane infrastrukture in mikrobioloških neskladij so se na Občini Cerknica in v Javnem podjetju Komunala Cerknica odločili za obnovitev vodovodnega sistema. 18. oktobra, je tako med lastniki zemljišč in županom Markom Ruparjem že potekal sestanek glede podpisa služnosti za obnovitev vodovoda.

Občine so v preteklih letih na račun zgrajene komunalne infrastrukture iz evropskih sredstev večinoma tudi podražile cene komunalnih storitev, velik del podražitve pa odnese povečana vrednost najema nove komunalnih naprav, zato je tudi prav da sen del teh sredstev investira nazaj v tisti del infrastrukture, ki je dotrajan.

Uredništvo

Vir in foto: cerknica.si