Občina Cerknica je tako na svoji spletni strani objavila naslednje obvestilo:

Trenutno imamo v občini Cerknica potrjeni dve okužbi. Število okuženih v Sloveniji se zadnje tedne spet povečuje, vir okužb pa niso več samo uvoženi primeri, ampak tudi sekundarne okužbe in primeri neznanega izvora.

Strokovnjaki domnevajo, da je okuženih veliko več, kot je potrjenih, zato je prav, da se vsi skupaj držimo navodil in priporočil zdravnikov, infektologov in drugih strokovnjakov. Prvi val smo uspešno obvladal, potem pa se nekoliko preveč sprostili in pozabili, da je virus še vedno med nami.

Bodimo potrpežljivi, strpni in odgovorni. Držimo se osnovnih higienskih navodil za preprečevanje širjenja okužbe in se izogibajmo vsem nepotrebnim stikom z ljudmi. Striktno upoštevajmo tudi vse državne in občinske odloke, saj so namenjeni skupni varnosti.

Vlada RS je poleg poostrenega nadzora pri prečkanju meje prepovedala vsa zbiranja (shodi in prireditve), če se zbira več kot 50 ljudi; vsa zbiranja, ki so prepovedana z drugimi odloki (npr. zbiranje ljudi v diskotekah in nočnih klubih) in vsa zbiranja (shodi in prireditve) ne glede na število udeležencev, če ni mogoče zagotoviti varnostne razdalje med ljudmi v skladu z navodili NIJZ, kot so npr. veselice, koncerti, na katerih ljudje aktivno sodelujejo s plesom.

Dovoljena pa so vsa zbiranja (shodi in prireditve) do 50 ljudi, če je mogoče zagotoviti varnostno razdaljo med ljudmi v skladu z navodili NIJZ.

Vlada RS je dovola zbiranje do 500 udeležencev (brez nastopajočih) na organiziranih javnih prireditvah in le pod pogojem, da se lahko zagotovi minimalni stik med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ. Izjema torej ne velja za shode, ne glede na to, ali so organizirani ali ne. Organizator prireditve ob prijavi prireditve poleg zakonsko predpisane dokumentacije predloži tudi pozitivno mnenje NIJZ za tako prireditev.

Uredništvo