Jutri, v ponedeljek, 12. junija 2023, vse občanke in občane, tudi mlade, ki so v tem projektu posebej obravnavani, vabijo na prvo javno predstavitev participativnega proračuna za leti 2024 in 2025, ki bo ob 17. uri v Podgradu na Osnovni šoli Rudolfa Ukoviča Podgrad.

Na javnih predstavitvah (sledile bodo še v Domu na Vidmu (14. 6. 2023), na OŠ Kuteževo (19. 6. 2023) in na OŠ Toneta Tomšiča Knežak ( 21. 6. 2023), bodo predstavniki občinske uprave spregovorili o namenu in postopkih priprave in sprejema participativnega proračuna, na voljo pa bodo za vsa dodatna pojasnila.

V soboto, 10. junija, so namreč začeli zbirati predloge za participativni proračun za leti 2024 in 2025. Predloge bo možno oddati do 20. julija osebno, po pošti ali prek aplikacije na tej spletni strani s klikom na gumb PARTICIPATIVNI PRORAČUN.

V proračunu za leto 2024 se bodo zagotovila sredstva v višini 130.000 evrov, in prav toliko v proračunu za leti 2025, skupaj torej 260.000 evrov.

Predlagatelj in upravičeni glasovalec je lahko vsak posamezni občan/-ka, ki je oziroma bo v letu 2023 dopolnil/-a vsaj 15 let. Projekte lahko predlaga posamezni občan/-ka, v primeru če so finančno ovrednoteni do 15.000 evrov, ali skupina občanov/-k, ki šteje vsaj 50 oseb s stalnim prebivališčem v območju, v primeru predlaganja projektov, ki so finančno ovrednoteni med 15.000 in 20.000 evrov.

Mladinske projekte lahko predlagajo ali zanje glasujejo samo mladi, to so osebe, ki so oziroma bodo v letu 2023 dopolnile 15 let ter niso starejše od 29 let (rojeni do vključno 31. 12. 1994).

Z vsemi podrobnostmi se lahko seznanite v zavihku PARTICIPATIVNI PRORAČUN oziroma tukaj,  objavljene so tudi v novi številki Bistriških odmevov, ki bo na naslove vseh gospodinjstev v občini prispela danes, 12. junija.

Tudi tej objavi prilagamo LETAK z vsemi ključnimi informacijami in obrazec za oddajo v fizični obliki.

Ob tem pa še opomba: v letaku, ki bo objavljen v že natisnjenih Bistriških odmevih, je napačno zapisan znesek, ki velja za območje Ilirska Bistrica. Prebivalci tega območja bodo lahko glasovali za projekte v vrednosti 60.059 evrov. Za neljubo napako se opravičujejo!

Vljudno vabljeni na javne predstavitve in k udeležbi pri sprejemanju participativnega proračuna.

Le skupaj namreč lahko ustvarjamo skupnost!

Spletno uredništvo,

Vir: Občina Ilirska Bistrica