Dan samostojnosti in enotnosti je praznik ljubezni do naše domovine – Slovenije!

Zakon o plebiscitu o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 44/90) je bil sprejet v takratni Skupščini republike Slovenije 6. decembra 1990, in sicer je Skupščina RS na skupni seji vseh treh zborov z veliko večino (204 ZA, nihče proti in štirimi vzdržanimi glasovi ) ta Zakon sprejela skoraj soglasno.

Obsegal pa je samo 12. členov. »Ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država?« je bilo edino vprašanje za glasovnico, na katerega smo volivci in volivke na splošnem ljudskem referendumu odgovorili nanj. Že v 1. členu Zakona je splošni ljudski referendum spremenil ime – plebiscit (SSKJ: ljudsko glasovanje na kakem ozemlju o priključitvi tega določeni državi).

Na slovenskem referendumu oz. plebiscitu pa ni šlo za priključitev določeni državi, ampak za odcepitev od takratne države, t. j. Jugoslavije. Za dan izvedbe plebiscita pa je bil v zakonu določen 23. december (1990).

Plebiscit je bil torej izveden v nedeljo, 23. decembra 1990 (dva dni pred božičem), in se ga je udeležilo 93,2 % volilnih upravičencev, med katerimi je “ZA” samostojno in neodvisno državo Slovenijo glasovalo 88,2 % vseh volivcev oz. 95 % tistih, ki so se udeležili plebiscita.

Rezultat je sprožil med Slovenci veliko navdušenje. Predsednik vladajoče koalicije DEMOSdr. Jože Pučnik, oče slovenske države, je takrat izrekel znameniti stavek, da “Jugoslavije ni več, zdaj gre za Slovenijo“.

S tem aktom narodne samoodločbe je bil postavljen temelj za kasnejšo državno osamosvojitev Slovenije. Že samo tri dni po njem pa je bil na seji Skupščine republike Slovenije slovesno razglašen vsem državljanom in državljankam njegov rezultat. Razglasitev rezultatov plebiscita se je torej zgodila na današnji dan, 26. decembra 1990.

Eno leto po izvedenem plebiscitu, 23. decembra leta 1991 pa je takratna slovenska skupščina v procesu osamosvajanja Slovenije sprejela in razglasila slovensko ustavo, s katero se je Slovenija od Jugoslavije odcepila tudi v pravnem smislu.

To je bila tudi prva ustava samostojne države Slovenije. Tako 23. decembra praznujemo dan ustavnosti, ki pa ni ne državni praznik ne dela prost dan. Razglasilo ga je Ustavno sodišče RS, ki vsako leto pripravi tudi osrednjo slovesnost ob tem dnevu.

Uredništvo zato danes vsem Slovenkam in Slovencem iskreno čestita ob prazniku slovenske samostojnosti in enotnosti.
Naj živi 26. december – dan samostojnosti in enotnosti!

Spletno uredništvo