Poleg že večkrat predstavljenih dejstev, ki jih prinaša novela Zakona o vodah in zaradi katerih je pomembno, da na nedeljskem referendumu ljudje potrdijo novelo zakona, so nekaj mnenj v korist te novele podali nekateri slovenski župani.

Župan Občine Brežice Ivan Molan vidi največjo vrednost novele v luči zaostrene gradnje na priobalnih območjih in zagotavljanju več sredstev za protipoplavno varnost. “Sprememba zakona o vodah prinaša poenostavljene postopke za pridobivanje dokumentacije za javno športno in rekreacijsko infrastrukturo ob hidroelektrarni. Naši občani in obiskovalci se bodo lahko rekreirali na športno rekreacijskih površinah Grič, Mostec in v dostopnem vodnem centru v Vrbini. V občini si želimo, da bi lahko tako, kot je to mogoče drugje po svetu, v priobalnem pasu izvajali športne in rekreativne aktivnosti ter uredili spremljajočo javno infrastrukturo, kot so npr. čolnarne. Po novem zakonu o vodah bo o ureditvah v priobalnem pasu brez izjem odločala stroka in ne aktualna vladna politika, kot je bilo to do sedaj. Sprememba zakona varuje priobalni pas, kjer na podlagi soglasij strokovnih služb omogoča urejanje javne infrastrukture, onemogoča pa gradnjo zasebnih objektov, npr. vil ob morju in jezerih, kot je bilo to mogoče do sedaj. Nov zakon namenja tudi več denarja za urejanje vodotokov, ki pri nas še vedno poplavljajo, zato bo novi zakon prispeval k večji varnosti pred poplavami,” je prepričan Ivan Molan.

 

Župan Občine Vrhnika Danijel Cukjati je prepričan, da novela nikakor ne ogroža dostopa do pitne vode kot zatrjujejo nasprotniki novele, temveč preprečuje onesnaževalcem, da bi gradili ob vodotokih, hkrati pa se bodo nekatere zadeve za občino poenostavile

“S sprejemom zakona o vodah bi na Vrhniki lažje uredili sprehajalne poti ob Ljubljanici, postavili vstopne točke za čolnarjenje in uredili brežine naše reke. Prav tako bi sprejem zakona onemogočal podjetjem gradnjo nevarnih obratov ob samem vodotoku, kot se je to zgodilo v primeru KEMIS-a.” je mnenja Danijel Cukjati.

Uredništvo