GZS, Združenje Manager, SBC (Klub slovenskih podjetnikov) in AmCham Slovenia pozivajo poslance, da glasujejo za predlagane spremembe zakona o dohodnini, ki jih razumejo kot korak dlje k ugodnejšemu poslovnemu okolju in večji blaginji prebivalk in prebivalcev.

Poslance v DZ smo pozvali, da predlagane spremembe zakona o dohodnini na glasovanju o zakonu podprete,” so zapisali. 

Poslanci bi morali včeraj glasovati o davčni razbremenitvi na področju plač, vendar so glasovanje prestavili na eno izmed prihodnjih sej. Z novelo zakona o dohodnini bi se neto plače v prihodnjih petih letih dvigale predvsem zaradi dviga splošne olajšave.

“Z novelo zakona o dohodnini bomo razbremenili delo. Neto dohodke bomo zvišali s postopnim dvigom splošne olajšave s 3500 evrov na 7500 evrov,” so dejali na ministrstvu za finance.

Zakon razbremenjuje plače in vsem prinaša višje neto plače. Postopen dvig splošne olajšave iz 3500 evrov na 7500 evrov, poenostavljeno povedano pomeni, da bi leta 2025 vsak na letnem nivoju prejel eno neto plačo več.

Ob višjih neto plačah, zakon prinaša še  prinaša še dodatno olajšavo v višini 1500 eurov za prostovoljne gasilce (tiste, ki svoje prostovoljno delo opravljajo več kot 10 let), znižuje se davčna stopnja v petem dohodninskem razredu iz 50 na 45%, znižuje se stopnja dohodnine od dohodka iz oddaje premoženja v najem iz 27,5% na 15%, znižuje se stopnja dohodnine od dohodka iz kapitala iz 27,5% na 25%, prinaša oprostitev plačila dohodnine iz naslova družinske pokojnine in dohodkov izplačanih iz šolskih skladov, uvaja se seniorska olajšava, uvaja se olajšava za vlaganje v digitalno preobrazbo, dviguje se olajšava za podjetja, ki sprejmejo vajenca, dijaka, študenta po učni pogodbi iz trenutnih 20% na 80 % povprečne plače, za samostojne podjetnike pa se dviguje tudi olajšava za deficitarne poklice….

Uredništvo