Slovenija je oktobra izplačala kar 2.006.494 evrov, namenjenih za otroški dodatek, ki pripada otrokom tujcev in sicer se ta dodatek prejema za 21.427 otrok.  Povprečno to znese 93,64 evra na otroka. Iz neznanih držav je oktobra Otroški dodatek za otroke, za katere se ne ve iz katere države prihajajo, je bilo povprečno izplačanih 99,36 evra mesečno, takih otrok pa je kar 1393.

Povprečni otroški dodatek za slovenskega otroka pa je bila lansko leto približno 70 evrov.

Podatke je poslalo Ministrstvo za delo, družino, socialo in enake možnosti,  poslanki Alenki Jeraj kot odgovor na njeno vprašanje. Poslanka je odgovor objavila na družbenih omrežjih.

Poslanka je tudi vprašala, kako poteka nadzor nad temda oseba, ki prejema socialne prejemke, dela v tujini in bi s tem zaslužkom dejansko presegla prihodkovni cenzus za pravico do prejemkov, če bi ga prijavila. Ministrica pa je na to odgovorila le: “V primeru, ko je iz uradnih evidenc zaznano, da ima oseba odprt TRR v tujini, se od osebe zahteva, da sporoči podatke o stanju na tem TRR.”

Na vprašanje, koliko je tujcev z začasnim prebivališčem, ki so upravičeni do otroških dodatkov (oziroma njihovi otroci), in iz katerih držav so (za vsako državo posebej), pa je ministrica odgovorila: “Iz spodnje tabele je razvidno število otrok iz posamezne države in izplačan znesek v evrih za mesec oktober 2019. Do otroškega dodatka so upravičeni starši otrok s stalnim ali začasnim prebivališčem.” Tabelo objavljamo v nadaljevanju.

To so podatki o številu otrok po posameznih državah in izplačanih oktobrskih zneskih otroških dodatkov:

Vir: dz-rs.si

Uredništvo