V  Logatcu bodo občinski svetniki imeli zadnjo sejo kar med predvolilno kampanjo, saj jo je aktualni župan sklical za 25. oktober. Glede na to da gre za predvolilni čas pa so predvidene točke dnevnega reda čisto nepomembne in bi se brez večjih problemov lahko prestavile za čas po volitvah.

Je pa zanimivo, da župan predlaga sprejem novega odloka o turistični taksi. Po pregledu gradiva je lahko prebrati, da si občina želi občinsko takso povečati za več kot 100 %. 

Če pregledamo predlog gradiva je višina pobranih taks za leto 2017 izkazana v višini 12.018,77 EUR. Po novem predlogu si občina obeta prihodek v višini 24.436,57 EUR.

Turizem v  občini vsako leto beleži porast nočitev, ampak verjetno ne po zaslugi občine. Treba je vedeti, da turistična taksa predstavlja del cene storitve, ki jo plača uporabnik, kar pomeni, da se bo s povišanjem turistične takse povišala tudi povprečna cena nočitev v občini. To pa lahko že predstavlja problem z vidika konkurenčnosti logaškega turističnega trga.

Po mnenju nekaterih turističnih delavcev v Logatcu, gre za neupravičeno povišanje, saj občina za turizem naredi bore malo, sedaj bi se pa, zaradi globalnih trendov v turizmu, rada na ta vlak priklopila in iztržila čim več za svojo obubožano občinsko blagajno.

Ampak o zadnjem kdaj drugič.

F.L.