Minister za obrambo mag. Matej Tonin in župan Občine Pivka Robert Smrdelj sta danes v Palčju podpisala Pogodbo o sofinanciranju investicij lokalne javne infrastrukture v občini Pivka v letih 2021 in 2022.

Predmet sofinanciranja je prenova lokalne ceste Parje – Juršče, Ministrstvo za obrambo jo bo sofinanciralo v  višini 80 odstotkov izvedenih del, oziroma največ 500.000 evrov, pri čemer se šteje, da so to vlaganja zaradi uporabe lokalne javne infrastrukture s strani Slovenske vojske za  leta 2020, 2021, 2022, 2023 in 2024.

Občina Pivka in Ministrstvo za obrambo sta leta 2008 sklenili Dogovor, ki določa pogoje in način medsebojnega sodelovanja glede uporabe infrastrukture v upravljanju Ministrstva za obrambo na območju občine Pivka ter njene neposredne soseščine, s ciljem zagotoviti njeno dolgoročno uporabo z upoštevanjem interesov lokalne skupnosti, povezanih z uporabo te infrastrukture.

Z dogovorom so se določila tudi medsebojna razmerja in sofinanciranje MO v skupne projekte z Občino Pivka. Podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju investicij lokalne javne infrastrukture v Občini Pivka v letih 2021 in 2022 je dodatek k dogovoru, ki sta ga minister za obrambo mag. Matej Tonin in župan Robert Smrdelj podpisala  novembra 2020 ter Sklep Vlade RS o potrditvi Programa sofinanciranja Ministrstva za obrambo investicij v lokalno javno infrastrukturo v letih 2021 in 2020 v občinah Pivka in Brežice zaradi obremenitev, ki jih povzroča delovanje Slovenske vojske.

Uredništvo

Foto in besedilo: www.pivka.si