Težave z divjimi zvermi in škoda, ki jo te povzročijo, postajajo v Sloveniji iz leta v leto večji problem. Posledično je poslanska skupina SDS na predsednika Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter predsednika Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor naslovila zahtevo za sklic nujne skupne seje, na kateri bi obravnavali omenjeno problematiko.

Poslanska skupina SDS je na predsednika Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Franca Breznika ter predsednika Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor Edvarda Pauliča naslovila zahtevo za sklic skupne nujne seje, na kateri bi obravnavali problematiko divjih zveri.

 

Konflikti med zvermi in prebivalstvom vse pogostejši
Težave z divjimi zvermi in škodo, ki jo povzročijo, so stalnica zadnjih let. Vendar pa je v zadnjem obdobju prišlo do več napadov v samih naseljih ali v njihovi neposredni bližini, na težave pa vpliva tudi neodzivnost države oziroma pristojnega ministrstva,” svojo zahtevo utemeljujejo v poslanski skupini SDS. Ob tem opozarjajo na konflikte med zvermi in prebivalstvom, do katerih prihaja predvsem na osrednjem območju medvedov in volkov, ki se razprostira med avtocesto Ljubljana-Koper ter vse do južne ter vzhodne meje s Hrvaško: “Velike zveri povzročajo kmetom veliko težav. Primerov, ko so jim poškodovale ali raztrgale živino in drobnico na paši, je precej, povzročena škoda pa ni bila nikoli majhna. Kmetovanje je vse težje, strah pred zvermi pa narašča tudi med prebivalci podeželja. Sindikat kmetov Slovenije je prav zato 26. aprila 2019 pred Ministrstvom RS za okolje in prostor z ostanki zadnjega pokola domačih živali protestiral proti, po njihovemu mnenju, slabem gospodarjenju s populacijo rjavega medveda in volka.”

Protest proti slabemu gospodarjenju s populacijo rjavega medveda pred Ministrstvom RS za okolje in prostor (Foto: STA)

Načrtovani odstrel se ne izvaja zaradi izdaje začasne odredbe
Situacijo še dodatno zaostruje dejstvo, da je država za obdobje od 1. oktobra 2018 do konca septembra 2019 načrtovala odstrel 200 medvedov in 11 volkov, ki pa se ne vrši zaradi zahteve za izdajo začasne odredbe, ki jo je vložila okoljevarstvena organizacija Alpe Adria Green. V omenjeni nevladni organizaciji so namreč prepričani, da bi z odstrelom nastala nepovratna škoda, saj odstreljenih medvedov ne bi bilo mogoče nadomestiti, tak poseg pa bi po njihovo predstavljal tudi rušenje biotske raznovrstnosti. Upravno sodišče je 10. aprila 2019 sprejelo sodbo glede Odloka Vlade RS o ukrepu odvzema osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave za obdobje do 30. septembra 2019 in tožbi delno ugodilo, kar pomeni, da se bo odstrel še dodatno zavlekel. Po dostopnih informacijah naj bi sicer Ministrstvo RS za okolje in prostor na Vrhovno sodišče vložilo zahtevo za revizijo sodbe Upravnega sodišča.

Sestanek o upravljanju zveri v Sloveniji ni prinesel želenih rezultatov
V poslanski skupini SDS izpostavljajo, da “so na sestanku o upravljanju zveri v Sloveniji, ki ga je 22. maja 2019 tudi na pobudo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor in kjer so bili prisotni člani delovne skupine za upravljanje z velikimi zvermi, predstavniki kmetijskih in naravovarstvenih organizacij ter predstavniki civilnih iniciativ, ki so se nedavno ustanovile zaradi neupravljanja z velikimi zvermi, spregovorili o stanju, aktivnostih in ukrepih za nadaljnje upravljanje z velikimi zvermi.” Pri tem pa Ministrstvo RS za okolje in prostor ni predstavilo nobene rešitve glede pereče problematike. Nasprotno, vztrajali so na stari poti, čeprav so se vsi prisotni strinjali, da je sedanji sistem upravljanja z zvermi neustrezen in neučinkovit.

Marjan Šarec (Foto: STA)

Pozivi Šarcu, naj uredi situacijo, se vrstijo
Ker sestanke o upravljanju zveri v Sloveniji ni prinesel želenih rezultatov KGZS poziva Vlado RS, naj “takoj najde izhod, rešitev iz te slepe ulice, v kateri  so se znašli vsi vpleteni. Žal pa se (ne)iskanje ustreznih rešitev dogaja na plečih kmetov in ljudi, ki živijo na teh območjih.” Poleg tega so predsednika vlade Marjana Šarca k takojšnji ureditvi prekomernega števila zveri pozivajo tudi Civilne iniciative Kočevske, Notranjske in Primorske.

Glede na vse navedeno poslanke in poslanci SDS Odboru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Odboru za infrastrukturo, okolje in prostor predlagajo, da po končani razpravi sprejmeta naslednje sklepe:

1. Ministrstvo za okolje in prostor naj takoj pripravi vse potrebno za izredni odstrel medvedov in volkov do števila, ki ga je ocenil Zavod za gozdove;

2. Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano naj v sodelovanju z vsemi deležniki pripravita posvet o nadaljnjih aktivnostih in ukrepih  za upravljanje z velikimi zvermi;

3. Ministrstvo za okolje in prostor naj v sodelovanju z deležniki preuči in ugotovi najvišjo možno populacijo zveri.

Povzeto po nova24tv.si