Na uredništvo se je obrnil bralec našega portala, ki nas je opozoril na skoraj neverjetno ignoranco logaške občinske uprave, na vprašanja, ki jim jih je zastavil.

Korespondenco objavljamo v priloženi datoteki. Vprašanja občini

Iz vprašanj je razvidno, da gre za križišče med priključkom na avtocesto Jačko in cesto na Martinj hrib, ki je predvsem v jutranjih urah obremenjena tako z dnevnimi vozači v službo v Ljubljano kot z otroki, k iz Martinj hriba prečkajo križišče za pot v šolo.

Ob tem je potrebno poudariti, da gre v tem primeru za državno cesto, torej občina nima pristojnosti nad njenim vzdrževanjem in rekonstruiranjem in je potrebno vprašanje nasloviti na Direkcijo RS za ceste. Lahko pa poda predloge, na primer za izgradnjo krožišča, ob tem da pločnike ob cesti financira sama.

Ali je zgornji odgovor res tako težko napisati, da ga morajo občani čakati en mesec pa še kar ga ni?

L.F.