Vlada je razkrila težko pričakovano poročilo o nabavah zaščitne opreme in ventilatorjev, ki ga na spletnem portalu Nova24TV objavljamo na koncu tega članka v celoti. V njem med drugim lahko preberete, kako je vlada Marjana Šarca za seboj pustila prazna skladišča zaščitne opreme, podrobno pa je naveden potek dobav zaščitne opreme in ventilatorjev v času nove vlade. Medresorska delovna skupina je med drugim vzpostavila natančen protokol za nabave zaščitne opreme, poročilo pa razkriva, da je pri dobavah ventilatorjev prihajalo do zaplemb in drugih težav pri dobavi in tako nekatera naročila ostajajo neizpolnjena. MGRT izpostavlja številne nepravilnosti, ki jih je zaznalo pri pogodbah, ki jih je podpisal “žvižgač” Ivan Gale!

Vlada je razkrila težko pričakovano Poročilo o stanju, razlogih, zalogah in naročili osebne zaščitne ter kritične medicinske opreme ob razglasitvi epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) ter nabavah, ki so omogočile Sloveniji uspešen spopad z njo. V poročilu, ki je bilo sicer predano tudi policiji, uvodoma navajajo podatke Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), ki je 3. marca 2020 ugotovila, da so se od začetka izbruha virusa SARS-CoV-2 cene osebne zaščitne opreme močno povečale (cene kirurških mask so se povečale za šestkrat, cene respiratorjev N95 za trikrat in cene obleke za dvakrat) ter da dobava lahko traja več mesecev, da so se razširile manipulacije trga in da se zaloge pogosto prodajo najvišjim ponudnikom.

Vlada Marjana Šarca za seboj pustila prazna skladišča zaščitne opreme
Že 20. februarja so bili izpolnjeni pogoji, da bi institucije EU in države članice (tudi Slovenija), ki tako želijo, sodelovale v postopku skupnega javnega naročanja zdravstvenih protiukrepov, ter da bi vlada osebno zaščitno opremo določila kot blago osnovne preskrbe. Vlada Marjana Šarca bi morala najkasneje po opozorilu Sveta EU ustrezno zaščitno opremo določiti kot blago osnovne oskrbe in nemudoma začeti postopke za njeno nabavo. Vendar vlada pravočasno nič od navedenega ni storila. Po pozivih Zdravniške zbornice in zdravstvenih ustanov je vlada dne 27. 2. 2020 zgolj odločila, da se uporabi zaščitna oprema iz blagovnih rezerv in sicer 48.000 zaščitnih mask, 5000 kombinezonov, 500.000 rokavic in praške za razkuževanje. Hkrati je odločila, da Zavod za blagovne rezerve blago nadomesti najkasneje do 31. decembra 2020. Takšno je bilo stanje zaščitne opreme v blagovnih rezervah v ponedeljek, 16. marca:

Vir: Vlada RS

“Predsednik vlade Marjan Šarec je zavajal slovensko in širšo javnost ter zdravstvene in druge institucije z izjavami, češ da ima Slovenija dovolj zalog ter da ima pripravljen celovit načrt za primer izbruha epidemije koronavirusa, ki ga bo vlada aktivirala v primeru potrebe,” opozarja vlada v poročilu. Če bi Šarec pravočasno zagotovil razglasitev epidemije, pričel s postopki nabav osebne zaščitne opreme ter z vlado sprejel ustrezno odredbo, s katero bi se določili pogoji za potovanja v države, po vsej verjetnosti epidemija v Sloveniji ne bi imela takšnih razsežnosti.

Foto: STA

Medresorska delovna skupina vzpostavila natančen protokol za nabave zaščitne opreme

Zaradi izjemnega obsega prispelih ponudb, zagotovitve hitrejšega preverjanja ustreznosti ponudb ter varnostnega preverjanja ponudnikov zaščitne opreme ter kadrovske podhranjenosti na blagovnih rezervah je vlada 24. marca imenovala medresorsko delovno skupino, ki je vzpostavila takšen, natančno določen protokol za nabave zaščitne opreme:

– Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR) pripravi celoten seznam potreb po zaščitni opremi.
– Vse prejete ponudbe s strani potencialnih dobaviteljev se zberejo na enotnem e-naslovu: [email protected]. Na omenjeni naslov so bile posredovane tako ponudbe, ki jih je prejel ZRSBR, kot tudi ponudbe iz prej omenjenih naslovov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ([email protected][email protected][email protected]).
– MDS je po Protokolu zadolžena za pregled tehnične ustreznosti ponudb.
– Izbrane in varnostno preverjene ponudbe se posreduje na ZRSBR, ki izvede nujne postopke za nakup zaščitne opreme.

Pri nabavi ventilatorjev je vlada zasledovala oceno potrebnih količin
“Pri nabavi ventilatorjev je država Slovenija zasledovala oceno potrebnih količin ventilatorjev, izhajajoč iz Priloge 5.1 in na osnovi mnenja ministra za zdravje Tomaža Gantarja, ki je še kot kandidat za ministra na zaslišanju v DZ RS izpostavil, da bo v primeru, da bo Slovenija soočena s podobno situacijo, ki se je zgodila na severu Italije, potrebovala več kot 200 dodatnih ventilatorjev,” navajajo v poročilu. Vlada v poročilu med drugim prilaga tudi pregled strokovno odobrenih ventilatorjev s ponudbami na dan 17. marca, vključno z dobavnimi roki:

Vir: Vlada RS

Zaradi zaplemb in drugih težav z dobavo nekatera naročila ventilatorjev niso bila izpolnjena
Za dobavo ventilatorjev so bile podpisane pogodbe z dobavitelji: LRM (podpis pogodbe 18. 3 .2020 v višini 108.600 evrov), Geneplanet (podpis 18. 3. 2020 v višini 8.008.000 evrov), Gorenje Hisense d.o.o. (podpis 19. 3. 2020 v višini 1.660.784 evrov), RAM 2 d.o.o. (podpis 19.3.2020 v višini 1.150.000 evrov). Kasneje so bile podpisane še pogodbe z Mesi, razvoj medicinskih naprav d.o.o. (podpis 26. 3. 2020 v višini 4.146.296,30 evrov – ni bilo predplačila) in Interpart Medical d.o.o. (podpis 30. 3. 2020 v višini 124.600 evrov – ni bilo preplačila). Podjetju LRM so, po navodilu brazilskega predsednika Jaira Bolsonara, zaradi velike potrebe po ventilatorjih v Braziliji pri proizvajalcu zaplenili 10 naročenih in že plačanih ventilatorjev. Podjetje LRM je za nabavo ventilatorjev prejelo predplačilo, ker pa jih niso dostavili, so predplačilo Zavodu dne 15. 4. 2020 vrnili. Prav tako je zaradi težav z dobavo o pogodbe odstopilo podjetje Mesi, razvoj medicinskih naprav d.o.o..

Vir: Vlada RS

MGRT pri številnih pogodbah, ki jih je podpisal “žvižgač” Gale, zaznalo nepravilnosti

Vlada je pripravila tudi analizo podpisanih pogodb ZRSBR, pri čemer posebej izpostavljajo podpise pogodb, pri katerih je MGRT zaznalo nepravilnosti. Gre za podpisano pogodbo dne 20. 3. 2020 s podjetjem OECO d.o.o., katere podpisnik je bil Ivan Gale. V pogodbi je bila predvideva nabava 2 milijona troslojnih kirurških mask po ceni 0,35 evra na kos in 1 milijon mask tipa FFP2 po ceni 2,3 EUR na kos. Skupna vrednost pogodbe je znašala 3 milijone evrov (brez DDV). Rok pogodbene dobave je bil 23. 4. 2020. Še pred iztekom predvidenega pogodbenega roka dobave je ZRSBR dne 1. 4. 2020 MGRT predlagal sklenitev aneksa k pogodbi, kjer je bilo predlagano povišanje cen in s tem skupne vrednosti iz 3 milijonov evrov (brez DDV) na 4,9 milijona evrov (brez DDV) ter podaljšanje dobavnega roka na 15. 5. 2020. MGRT ZRSBR-ju ni izdalo soglasja za sklenitev aneksa.

Istega dne, 20. 3. 2020, je ZRSBR sklenil pogodbo s podjetjem MD GLOBAL d.o.o., katere podpisnik je bil Gale. V pogodbi je bila predvidena dobava 2,8 milijonov zaščitnih mask tipa FFP2 v znesku 9.968.000 evrov (brez DDV) po ceni 3,56 evrov na kos. Pogodbeni rok dobave je bil 27. 3. 2020. Na koordinaciji pri ministru Zdravku Počivalšku je bila kljub predlogu ZRSBR, da se podjetju podpiše aneks za podaljšanje roka izpolnitve sprejeta odločitev, da se aneks ne podaljša, saj gre za nezanesljivega pogodbenega partnerja (podjetje je bilo podjetje v preteklosti poznano tudi po prevarah). Poleg tega je znesek pogodbene vrednosti predstavljal večkratnik prometa podjetja iz leta 2018 (to je 1.663.305 evrov). Na podlagi navedenega ni bilo realno pričakovati, da bo podjetje maske dobavilo v podaljšanem roku.

Dne 14. 4. 2020 je ZRSBR s podjetjem Sla marketing d.o.o. sklenil pogodbo, katere podpisnik je bil Gale in sicer za dobavo 2 milijona troslojnih kirurških mask v vrednosti 1,8 milijonov evrov (brez DDV) po ceni 0,90 evrov na kos. ZRSBR je podpisal pogodbo, čeprav je minister Počivalšek dne 10. 4. 2020 na redni koordinaciji povedal, da se zadeve v Sloveniji počasi umirjajo in da je k podpisovanju pogodb potrebno pristopiti bolj racionalno. Nenavadno je bilo tudi to, da je dobavitelj na dan podpisa pogodbe že dobavil zaščitno opremo v obsegu 1,4 milijonov zaščitnih mask.

Vir: Vlada RS

Sklepne ugotovitve vlade so sledeče:

1. Februarja 2020, ko je epidemija COVID-19 na Kitajskem dosegla vrh in ko so se v sosednji Italiji okužbe naglo širile, je Vlada Republike Slovenije (13. slovenska vlada) slovenskim podjetjem poslala poziv k donaciji opreme za Kitajsko kot uradno humanitarno pomoč Republike Slovenije. Odzvala se je slovenska podružnica podjetja Kylin Prime Group (KPG) z donacijo 1.231.400 zaščitnih mask. Uprava RS za zaščito in reševanje je organizirala prevoz mask iz Ljubljane na Dunaj, od koder je bil organiziran let do Wuhana.

2. Svet Evropske Unije je 20. februarja 2020 odločno pozval države članice, naj sprejmejo potrebne in ustrezne ukrepe, da bi zagotovile varovanje javnega zdravja, zlasti, da bo bolnišnično osebje, ki oskrbuje bolnike, imelo ustrezno zaščito.

3. Vlada Republike Slovenije (13. slovenska vlada) je 27. februarja 2020 sprejela sklep, da se iz blagovnih rezerv sprostijo razpoložljiva (zadostna največ za nekaj dni) zaščitna sredstva. Vlada je Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve (ZRSBR) naložila, da izdana sredstva nadomesti do 31. decembra 2020.

4. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je 3. marca 2020 sporočila, da so se od začetka izbruha COVID-19 cene zaščitne opreme povečale tudi za šestkrat in da dobava lahko traja več mesecev. Opozorili so tudi na manipulacije na trgu in da se zaloge pogosto prodajo najvišjim ponudnikom.

5. Vlada Republike Slovenije (13. slovenska vlada) je šele 11. marca 2020 Ministrstvu za zdravje naložila, da v skladu s 46. členom Zakona o javnem naročanju pridobi nujno potrebno zaščitno opremo, kar pa so ministrstva različno razumela. Tako je takratni minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar naslednji dan kar sam izdal sklep o naročilu osebne varovalne opreme in razkužil v vrednosti 930.00€.

6. Vse od izbruha pandemije na Kitajskem v decembru 2019 so obveščevalne službe skrbno spremljale njen razvoj ter analizirale geostrateške in druge posledice za varnost svojih držav. Razen Slovenije, kjer SOVA od predsednika 13. vlade g. Marjana Šarca ni dobila nikakršnih navodil v tej smeri, tako da je bila epidemija prvič omenjena oziroma obdelana šele v poročilu Sove, ki je bilo izdelano po 13. marcu 2020.

7. V vseh slovenskih bolnišnicah je bilo po podatkih, ki jih je minister Šabeder 12. marca 2020 poslal mandatarju za sestavo nove vlade, na razpolago 26 postelj za intenzivno nego, ki bi jih bilo mogoče z dodatnimi ukrepi maksimalno povečati na 60.

8. Že površen pregled osnovnih dejstev in zaporedje dogajanj v svetu, EU in v Sloveniji v februarju in marcu 2020 kaže, da g. Marjan Šarec kot predsednik 13. vlade RS očitno ni vestno ravnal v službi. Najbolj sporna je odločitev, da se za potencialno okužene povratnike iz žarišča v Italiji ne odredi karantena in da se pravočasno ne zapre oziroma zdravstveno nadzoruje meja z Italijo. Zaradi tega so nastale dodatne resne posledice za zdravje in življenje ljudi ter večja gospodarska škoda. Njegovo ravnanje oziroma opustitev dolžnega ravnanja vsebuje poleg znakov kaznivega dejanja po 258. členu KZ tudi elemente kaznivega dejanja po 177. členu Kazenskega zakonika (KZ-1-NPB4).

9. Minister za zdravje Aleš Šabeder je šele po pritiskih zdravniške zbornice, zdravstvene stroke in novo nastajajoče koalicije na podlagi 7. člena zakona o nalezljivih boleznih podpisal odredbo o razglasitvi epidemije. Odredba je začela veljati 12. marca 2020, ob 18. uri. Slovenija, čeprav neposredna soseda glavnega evropskega žarišča v severni Italiji, je epidemijo razglasila šele dan za tem, ko je WHO razglasila pandemijo in celih 14 dni kasneje, kot so to storile nekatere od Italije mnogo bolj oddaljene Baltske države. Iz korespondence ministra za zdravje Šabedra izhaja, da mu Marjan Šarec hitrejšega ukrepanja v posamičnih primerih prej ni dovolil oziroma ga je celo aktivno preprečeval.

10. Vlada Republike Slovenije (14. slovenska vlada) je izdala Uredbo o določitvi najvišjih cen varovalne, zaščitne in druge zdravstvene opreme (Uradni list št. 23/20; Uredba), ki je začela veljati 14. marca 2020 ob 8. uri za čas treh mesecev. Uredba je najvišje maloprodajne cene varovalne, zaščitne in druge zdravstvene opreme, veljavne na trgu 14. marca 2020, določila kot najvišje cene.

11. Vlada Republike Slovenije (14. slovenska vlada) je s sklepoma in na podlagi Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljivih bolezni pri ljudeh iz leta 2016 določila ZRSBR za centralno nabavo zaščitne opreme za celotno Slovenijo.

12. V državnem logističnem centru Rojah (DLC Roje) je bilo 16. marca 2020 na razpolago 93.500 kirurških mask, 2.000 mask FFP1, 1.000 mask FFP2, 3.400 mask FFP3, 1.514.380 lateks rokavic, 8.649 zaščitnih kombinezonov in 374 zaščitnih očal. Na podlagi usmeritev Ministrstva za zdravje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani in Uprave Republike Slovenije za zaščitno in reševanje se je Vlada Republike Slovenije (14. slovenska vlada) 24. marca 2020 seznanila z okvirno potrebno po zaščitnih sredstvih. Zaščitne opreme v DLC Roje na dan 16. marca 2020 ni bilo dovolj niti za en dan glede na ocenjene potrebe v Sloveniji, z izjemno lateks rokavic, kjer so zaloge glede na ocenjene potrebe zadostovale za štiri dni.

13. Vlada Republike Slovenije (14. slovenska vlada) je 17. marca 2020 na podlagi analize stanja na trgu osebne zaščitne opreme ugotovila, da si v Republiki Sloveniji, ki še ni vzpostavila samooskrbe na tem področju, ne bomo mogli zagotoviti zadostnih količin opreme. Strmo naraščajoče cene zaščitne opreme, podaljševanjem rokov dobav in zamejene maloprodajne cene varovalne, zaščitne in druge zdravstvene opreme niso omogočale pridobitve zadostnih zalog osebne zaščitne opreme, zato je vlada dopolnila Uredbo o določitvi najvišjih cen varovalne, zaščitne in druge zdravstvene opreme z določbo, da najvišje cene varovalne, zaščitne in druge zdravstvene opreme ne veljajo za opravljanje javne gospodarske službe oblikovanja in uporabe državnih blagovnih rezerv ZRSBR.

14. ZRSBR je v izrednih razmerah pričel s postopki za zagotavljanje zaščitne opreme. Zaostrene razmere na evropskem kot tudi svetovnem trgu so hitro pokazale na težave pri delu ZRSBR. Glede na obseg nalog so bili na ZRSBR kadrovsko podhranjeni, prav tako niso bili ustrezno strokovno usposobljeni. Delo na ZRSBR se je še dodatno ohromilo, ko se je na ZRSBR med vodstvenim kadrom pojavila okužba s COVID-19.

15. Vlada Republike Slovenije (14. slovenska vlada) se je na težave ZRSBR odzvala in na svoji 6. redni seji, 24. marca 2020, ustanovila Medresorsko delovno skupina za sprejem, pregled in vrednotenje ponudb zaščitne opreme za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (MDS). Hkrati je ukrepalo tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) in ZRSBR dodatno zagotovilo projektno skupino za koordinacijo in izvedbo nabav zaščitnih sredstev in opreme ter pravno pomoč.

16. MDS je v nekaj urah po ustanovitvi vzpostavila spletni naslov [email protected], kamor so bile iz treh e-vstopnih točk MGRT preusmerjene ponudbe podjetji za dobavo mask. Od 24. marca 2020 do vključno 14. aprila 2020 je na elektronski naslov prispelo 2069 elektronskih sporočil slovenskih in tujih dobaviteljev. Od 24. marca 2020 do vključno 14. aprila 2020, kar predstavlja 13 delovnih dni, je bilo pregledanih 1081 prejetih elektronskih sporočil, kar predstavlja povprečno pregledanih 84 na dan.

17. ZRSBR je do 10. aprila 2020 kratkoročno zagotovil dovolj zaščitne opreme, zato je MDS 14. aprila 2020 začasno zaustavila pregledovanje elektronskih sporočil. Do 10. aprila 2020, v času največje krize in pomanjkanja, je ZRSBR sklepal pogodbe za dobavo za zaščitno opremo ne glede na ceno. Dobavljena zaščitna oprema do 14. aprila 2020 omogoča ZRSBR v prihodnosti več manevrskega prostora pri pogajanjih o ceni.

18. Primerjava povprečnih cen dobavljene zaščitne opreme za tri najbolj ključne artikle pokaže, da so se maske FFP2 v času 13. Vlade Republike Slovenije kupovale po 4,64 €/kos, v času 14. Vlade Republike Slovenije pa po 3,40 €/kos. Povprečna cena dobavljenega ventilatorja v času 13. Vlade Republike Slovenije je bila 49.154,55 €, v času 14. Vlade Republike Slovenije pa 33.880,44 €.

19. S 1. junijem 2020 bo Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve prenehal s centralnim nabavljanjem zaščitne opreme.

20. ZRSBR naj za še nerealizirane pogodbe za dobavo zaščitne opreme začne pogajanja z dobavitelji za korekcijo cen navzdol in skrajšanje dobavnih rokov.

21. Vlada predlaga Računskemu sodišču Republike Slovenije revizijo pravilnosti in smotrnosti poslovanja za prve štiri mesece ZRSBR v letu 2020.

22. Vlada predlaga Računskemu sodišču revizijo vseh postopkov nakupa, najema in vzdrževanja ventilatorjev v vseh slovenskih bolnišnicah v zadnjih 5 letih.

23. Vlada bo v proračunu za leto 2020 zagotovila 1 mio € za razvoj in pričetek proizvodnje ventilatorjev v Sloveniji.

24. Vlada bo v proračunu za leto 2020 zagotovila 1 mio € za proizvodnjo zaščitnih mask tipa FFP2 in FFP3 v Sloveniji.

Vabljeni k branju celotnega poročila vlade, ki ga prilagamo v nadaljevanju:

Članek je bil prvotno objavljen tukaj.

Uredništvo