V občini Pivka so zaradi sanacije in ureditve pločnika popolne zapore več cest. Občina sporoča, kje so zapore in predvideni obvozi. 

 

Zapora ceste LC 315011 Nova Sušica – Dolnja Košana

Na občinski cesti LC 315011 Nova Sušica – Dolnja Košana je popolna zapora od 15.11.2022 do 20.12.2022 zaradi sanacije ceste. Popolna zapora v Dolnji Košani je izvedena kot prikazano na sliki z rdečo oznako. Obvoz je predviden po kot prikazano na sliki z oranžno linijo.

Vir: Občina Pivka
Zapora občinskih cest:  JP816622 Nova Sušica – Šmihel , LC315051 Šmihel – Narin , LC315062 Šmihel – Nadanje selo – Mala Pristava
Vir: Občina Pivka

Na navedenih občinskih cestah na območju Šmihela ob G1-6/0339 Pivka – Ribnica je popolna zapora od 20.11.2022 do 30.03.2023 zaradi ureditve pločnika ob glavni cesti. Popolna zapora je izvedena kot prikazano na sliki z rdečo oznako. Obvoz je predviden kot prikazano na sliki z rumeno linijo.

Zapora ceste LC315081 Parje – Palčje – Juršče

Na občinski cesti LC315081 Parje – Palčje – Juršče je delna in popolna zapora od 07.11.2022 do 30.12.2022 zaradi sanacije ceste. Popolna zapora v Palčju je izvedena kot prikazano na slikah z rdečo oznako. Obvoz je predviden kot prikazano na slikah z modro linijo.

Vir: Občina Pivka

Obvoz 24.11. – Obvoz proti Jurščam pri cerkvi

Vir: Občina Pivka

Obvoz 25.11. – Obvoz po kolovozu pred Palčjem desno

 

Spletno uredništvo, M.V.

Vir: Občina Pivka