Skupina poslancev in poslank SDS je v parlamentarno proceduro vložila predlog sprememb pokojninskega zakona, s katerim prvič v zgodovini Slovenije predlaga, da bi vsem upokojencem uzakonili božičnico v višini najmanj 50% višine letnega dodatka, kar bi pripomoglo k izboljšanju njihovega položaja.

Poslanci SDS menijo, da so slovenski upokojenci v času vlade dr. Roberta Goloba ena izmed najbolj zapostavljenih skupin državljanov, zato med drugim predlagajo uzakonitev božičnice za upokojence.

Izstopa namreč podatek, da je od skupno 531.096 upokojencev (brez uživalcev sorazmernih delov pokojnin in delnih pokojnin), ki so v aprilu 2024 prejemali starostno, delno, invalidsko, družinsko ali vdovsko pokojnino, kar 309.277 oziroma 58,23 % takšnih, ki so prejemali pokojnino nižjo od 900,01 evrov oziroma nižjo od praga tveganja revščine.

Zagotovljena pokojnina in zagotovljena vdovska pokojnina v višini 748,27 evrov prav tako ne dosegata praga tveganja revščine oziroma je znesek zagotovljene pokojnine in zagotovljene vdovske pokojnine za kar 154,73 evrov nižji od praga tveganja revščine.

Vlada dr. Roberta Goloba se je zavezala, da bo izpeljala pokojninsko reformo, vendar so bila do zdaj na vladi sprejeta zgolj izhodišča za pokojninsko reformo. Časovnica pa se, kakor tudi pri ostalih napovedanih reformah, neprestano zamika.

Vladajoča koalicija je v maju 2023 ob sprejemanju Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324-A) grobo kršila proceduro in Poslovnik državnega zbora, ko je z amandmajem na plenarni seji državnega zbora določila enkratni letni zimski dodatek za upokojence. S predlogom zakona tako trenutni vladi in vsem prihodnjim vladam omogočamo, da brez kršitev Poslovnika državnega zbora upokojencem vsako leto določijo in omogočijo božičnico.

Če bo zakon, ki ga predlagajo poslanci in poslance SDS, sprejet, bodo letni dodatek in višina božičnice za leto 2024 naslednji:

– višina pokojnine do 650 evrov – 460 evrov letnega dodatka in posledično bi bila višina božičnice 230 evrov;

– od 650,01 evrov do 780 evrov – 320 evrov letnega dodatka in posledično bi bila višina božičnice 160 evrov;

– od 780,01 do 920 evrov – 260 evrov letnega dodatka in posledično bi bila višina božičnice 130 evrov;

– od 920,01 do 1.110 evrov – 210 evrov letnega dodatka in posledično bi bila višina božičnice 105 evrov;

– nad 1.110 evrov – 150 evrov letnega dodatka in posledično bi bila višina božičnice 75 evrov.

Spletno uredništvo