V zimskem času je nekako več časa za učenje in premišljevanje. Zato so se v Kulturnem društvu Lipa Pivka odločili, da pripravijo serijo predavanj znanih in znamenitih ljudi, ki bodo obiskovalce popeljali v neko življenjsko temo in posredovali svoje izkušnje, spoznanje ali znanje o določeni problematiki. Serijo predavanj bodo povezali s skupno zlato nitjo, mislijo iz Svetega pisma »Odrinimo na globoko«. Človek hoče ven iz plitvine lagodnega, zaprtega načina življenja, ki nas utesnjuje. Predavanja so zasnovali tako, da se bodo izpeljala vsakokrat v enem kraju od Postojne pa do Košane. Za prvi kraj je bila izbrana Slavina kot prafara v teh krajih. 17. decembra je bil kot prvi gost povabljen pater dr. Karel Gržan, ki je kot poznana osebnost privabil veliko število obiskovalcev iz vseh krajev postojnske dekanije, da so do konca napolnili dvorano kulturnega doma. V naslednjih mesecih bodo gostje predvidoma še dr. Jože Možina, dr. Verena Vidrih Perko in zgodovinar Renato Podberšič.

Pater Gržan je svoje predavanje naslonil na idejo, kako je potrebno povrniti se k žlahtni, a preprosti človečnosti, ki nas je še posebej v današnjem času zapustila. Živimo sodobno, vendar se ljudje znajdejo v brezpravnem, suženjskem odnosu. Na žalost ljudje dopuščamo in dovolimo, da ekonomija z nami tako ravna. Ta koncept ekonomije je poimenoval hrematizem, ki z ljudmi manipulira, jih zasužnjuje in jim ubija lastno mišljenje. Ljudje dobijo minimalno plačo, tako se ukvarjajo samo s tem, kako bodo preživeli, vse ostalo v družbi jih ne zanima. Poudaril je tudi nujno popravo napak v družbi, kar je mogoče narediti tudi skozi ironijo in smeh. Šele potem lahko govorimo o pravi demokraciji. Pater se je dotaknil tudi posameznika in njegovega dostojanstva tako odraslih kot otrok. Poudaril je, da ne smemo ločevati otroke na bolj in manj vredne, bolj ali manj sposobne. Vsak je na svoj način in na svojem področju odličen. Treba ga je spoznati, spodbuditi in pohvaliti, pa bo vsak človek pokazal svojo odličnost. Seveda pa je tak način razmišljanja povezan s človečnostjo, h kateri se moramo nujno vračati. Pater Gržan je duhovnik, teolog, doktor literarnih ved, pisatelj, predavatelj, hkrati pa preprost in prisrčen človek, ki za vsakogar najde toplo in človeško besedo. Zanimivo  predavanje je bilo posneto tudi za kabelsko TV VASCOM, kjer ga lahko spremljate.

Foto in besedilo: www.pivka.si

Uredništvo