Ustavno sodišče je danes objavilo odločitev, da so bili vladni odloki o prepovedi zbiranja neustavni, ker naj ne bi bilo dovolj obrazloženo, zakaj je tak ukrep nujen.

Svoje odklonilno ločeno mnenje je podal sodnik ddr. Klemen Jaklič.

Sodišče je odločbo sprejelo s šestimi glasovi ZA in dvema PROTI. Odločba je objavljena tukaj.

Uredništvo