Ministrstvo za infrastrukturo je s strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko prejelo odločitev o podpori za projekt rekonstrukcije ceste Cerknica–Bloška Polica, katerega investicijska vrednost znaša 3,6 milijonov evrov in bo v višini 2,6 milijonov evrov sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Avgusta 2020 je bil projektni predlog vključen dogovor za razvoj Primorsko-notranjske regije. Rekonstrukcija obsega ureditev državne ceste R1-212, odsek 1118 Cerknica–Bloška polica od km 7,200 do km 9,320 (Grahovo–Bločice) ter umestitev trase kolesarske steze po terenu ob regionalno cesto.

Izvedba projekta obsega:

  • ureditev državne in gradnjo ločene dvosmerne kolesarske steze v dolžini 2.120 m,
  • odvodnjavanje,
  • postavitev nove prometne signalizacije in opreme,
  • izgradnjo podpornih konstrukcij (kamnite zložbe) in
  • ukrepe za dvoživke.

Obnovljena cesta bo prispevala k povečanju prometne varnosti in ekonomske učinkovitosti, k znižanju stroškov uporabnikov ceste, zmanjšanju emisij hrupa in škodljivih vplivov na okolje ter povečanju potovalnih hitrosti. Z izgradnjo ločenih kolesarskih površin se dodatno zagotavlja varno trajnostno obliko dnevne mobilnosti.

Cilj investicije je vzpostavitev boljše povezave na vseevropsko prometno omrežje in izboljšanje povezanosti središč regionalnega oz. lokalnega pomena ter razvoj ustreznih infrastrukturnih pogojev za trajnostno mobilnost.

Foto in besedilo: cerknica.si

Uredništvo