Občinski svet občine Logatec bo na letošnji zadnji redni seji obravnaval med drugim tudi podrobnejši prostorski načrt za Stanovanjsko sosesko ob Cesti talcev vzhodni del BL-69 in BL-84 oziroma poenostavljeno Sončni Log 2.

Javna razgrnitev poteka že od 9.12.2021 in bo potekala do 9.1.2022, v vmesni fazi pa bo 6. januarja potekala tudi javna obravnava.

Kot izhaja iz dokumentov se bo zgradilo 3 večstanovanjske objekte s cca. 77 stanovanji kvadratur od 40 do 80 m2

Kakšna bo cena kvadratnega metra je trenutno še neznanka, bo pa novogradnja razvetrila nepremičninski trg v Logatcu, saj ponudbe stanovanj praktično ni.

Se pa pri novogradnji postavlja tudi vprašanje, kako bo ta vplivala, na že sedaj podhranjeno družbeno infrastrukturo. Za komentar smo povprašali vodje svetniških skupin SD, Nano in SDS, ki so si tekom tega mandata najbolj prizadevale za ureditev navedenih vprašanj:

Aljoša Peček, vodja svetniške skupine SD

Aljoša PEČEK (SD): Logatec ima velik potencial in je iskana destinacija med krajani tako manjših kot večjih sosednjih občin, zato v Logatcu potrebujemo nova stanovanja. Z novo sosesko bomo dobili tudi varovana stanovanja. Žal osnovna infrastruktura ne spremlja razvoja Logatca glede na priseljevanje novih občanov v Logatec, kar se v opoziciji zavedamo. V zadnjih treh letih smo pomagali pri širitvi OŠ 8 talcev, nadzidava šole Tabor bo tudi izvedena v kratkem. Dobili bomo tudi nov vrtec v Hotedršici. Z novo sosesko bomo občani dobili brv čez potok na Krpanovo, kar pomeni izvedba projekta, ki so ga župani obljubljali že vrsto let. Naši najmlajši in malo starejši pa bomo dobili nov sodoben pumptrack. Kjer je volja je pot. To smo že dokazali in tudi naprej se bomo trudili za projekte, ki jih bomo občani potrebovali v prihodnosti.

Zoran Mojškerc: vodja svetniške skupine SDS

Zoran MOJŠKERC (SDS): Logatec se širi in potrebuje tovrstne novogradnje, saj stanovanj v Logatcu primanjkuje, se pa problemi pojavljajo drugje, vendar zaradi tega ne moremo ustaviti kar vseh razvojnih projektov. V mandatu, ki se počasi izteka smo v  naši svetniški skupini kot tudi opoziciji, vseskozi poudarjali potrebo po strateški opredelitvi dograditve, nadgradnje oziroma novogradnje tiste družbene infrastrukture, ki je nujno potrebna za zagotavljanje osnovnega standarda naših občanov in ki bo sledila vedno večjemu številu prebivalcev. Tu mislim predvsem šole, vrtce in zdravstveni. Občinski svet je v tem mandatu ustanovil delovno skupino občinskega sveta za reševanje prostorske problematike OŠ 8 talcev, delovanje te skupine, katero sem sam vodil, pa je pripeljalo do tega, da je od začetka pogovorov, do realizacije projekta prizidka k šoli prišlo v nekaj več kot enem letu. To pa je hitrost, ki je v naši občini običajno nismo vajeni. Kar pomeni, da se DA, če se le hoče. Drugače pa svetniki, sploh opozicijski, predvsem opozarjamo na probleme, medtem ko je to v bistvu glavna odgovornost župana

Klemen Trpin, vodja svetniške skupine NaNo

Klemen TRPIN (NaNo): “Stanovanj v Občini Logatec mrzlično primanjkuje, sploh za mlade, zato podpiram gradnjo novih stanovanj neposredno ob obstoječi stanovanjski soseski ter s hitrim dostopom do regionalne ceste. Veseli me, da je investitorju mar tudi za lokalno družbeno okolje in bo v sklopu stanovanjske soseske zgradil tudi brv čez Logaščico ter kolesarski poligon oziroma pumptrack. Tudi z našimi prizadevanji smo v tem mandatu prišli do širitve OŠ 8 talcev, v naslednjem letu pa je predvidena tudi nadzidava OŠ Tabor ter gradnja novega vrtca v Hotedršici. Zavedamo se, da je potrebno pri javni infrastrukturi narediti še ogromno, opozicijska prizadevanja pa imajo žal omejen doseg.”

Uredništvo