V soboto 6. oktobra je v Logatcu potekala Kandidacijska konferenca SDS Logatec za lokalne volitve 2018. Člani so na konferenci potrdili kandidacijske liste za krajevne skupnosti in občinski svet. Tako bo v volilni enoti Rovte nosilec liste Bogomir Jurca, širši javnosti bolj znan kot lastnik podjetja Tehnojur, ki izvaja avtobusne prevoze. V volilni enoti Tabor bo nosilka liste Nevenka Kerezovič, v volilni enoti Naklo pa bo nosilec liste Zoran Mojškerc, ki je bil pričakovano potrjen tudi kot kandidat za župana.

Konference sta se kot gosta udeležila poslanec v DZ RS mag. Andrej Šircelj, ter predsednik Obljubljanske regijske koordinacije SDS Rado Gladek.

Po uradnem delu je sledil še vsakoletni piknik SDS Logatec, ki se je tokrat odvijal pod šotorom na vrtu obrtne zbornice Logatec.

Kandidat za župana je zbranim predstavil izsek svojih programskih izhodišča za prihodnji mandat v kolikor mu bo uspelo biti izvoljen.

 

Kot prvo prioriteto je izpostavil reševanje prostorske stiske v osnovni šoli 8 talcev, saj se mu zdi nedopustno, da se za problem ve že najmanj 10 let, naredilo pa se ni nič.

Nadalje se mu zdi zelo pomembno, da se pristopi k urejanju problematike logaških obvoznic, saj se Logatec vsakodnevno duši v prometu po Tržaški cesti in priključku na avtocesto. Omenil je tudi vzpostavitev enote zdravstvenega doma v Rovtah, ter povečanje črpanja sredstev iz državnih in EU razpisov, kjer je stanje porazno. Celoten program bo objavljen v naslednjem tednu, kjer bodo podrobneje tudi obrazložene še ostale programske točke.

F.L.