Tako kot drugod po svetu, se tudi Ljubljana srečuje s preprodajo mamil in vedno več ljudi je odvisnih od droge.

Na Metelkovo ulico, kjer je zdravstveni dom, že več kot 20 let prihaja vedno več odvisnikov od prepovedanih drog. Ti posamezniki niso le domačini, ampak prihajajo tudi iz drugih občin. Nekateri se odpravijo po prejemu terapije v zdravstvenem domu v za njih urejene dnevne centre (ŠENT, STIGMA …), veliko pa jih vsak dan ostane na ljubljanskih ulicah, zlasti pod okni in balkoni občanov, privatnih dvoriščih, pogosto ob trgovinah, kjer ves dan kupujejo pijačo, se drogirajo in jemljejo razna zdravila, s čimer poplaknejo jutranjo metadonsko terapijo.

Zadrževanje odvisnikov od prepovedanih drog v Ljubljani ima dolgo zgodovino. Zadrževali so se v parku Tabor, na Kotnikovi ulici pred trgovino Mercator, sedaj pred Lidlom na Masarykovi cesti, po podrtju zidu na Metelkovi, pa so se razpršili po mestu, največ v centru. Tako imamo v Ljubljani ogromno zbirališč za odvisnike, kar je privedlo do odprte scene drog.

Da je v mestu veliko drog, kažejo meritve in analize odpadnih voda, v Ljubljani je največ kokaina, ekstazija in metamfetamina. Nasilno in neprimerno prosjačenje po ulicah, odpadne igle po nabrežjih in mostovih Ljubljanice, drogiranje odvisnikov na Petkovškovem nabrežju pod mostovi, pa tudi v tem mesecu sodni proces proti dvema odvisnikoma, ki sta napadla mimoidočega na železniški postaji, ga porezala in oropala. S številom odvisnikov, ki so v Ljubljani, pa seveda raste tudi število preprodajalcev drog in vse to vodi v začaran krog.

 

MOL in zdravstveni dom bi morala poskrbeti za decentralizacijo zbiranja odvisnikov, kar je bilo že tudi dogovorjeno, na primer na lokacijo Psihiatrične klinike na Grablovičevi ulici, dajati metadonske terapije po zdravstvenih domov izven centra, ne pa, da vsi odvisniki dobijo metadonsko terapijo na Metelkovi.

Načrtuje se, da se bo na neasfaltiranem parkirišču MOL gradil izobraževalni center, kjer bi bili tudi prostori za odvisnike od prepovedanih drog, kar pomeni, da se bodo odvisniki v še večjem številu zadrževali v okolici zdravstvenega doma. To pa ni sprejemljiva strategija za okoliške prebivalce, ki se že leta ukvarjajo s to problematiko, nemirom pred svojim domovanjem, nečistočo, otroci se ne morejo igrati pred bloki, odvisniki so iz dneva v dan bolj nasilni do ljudi in prebivalcem Ljubljane je tako kratena svoboda do mirnega bivanja v okolju, kjer so si kupili stanovanja.
V Ljubljani pa se zbirajo na metadonski terapiji tudi odvisniki iz drugih občin, znano je, da je metadon zelo drag, torej tukaj so v ozadju tudi dobički.

Mestna občina Ljubljana je dolžna, da enakopravno obravnava in poskrbi za vse prebivalce Ljubljane, tako tiste, ki potrebujejo zdravljenje od drog in tiste občane, stalne prebivalce glavnega mesta Ljubljane, ki s svojim delom vplačujejo v mestni proračun, da živijo v zdravem, mirnem in varnem okolju.

 

Ksenija Sever

Spletno uredništvo

Vir: sds.si