Občina Postojna je z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport prejšnji teden podpisala pogodbo o dodelitvi sredstev za izvedbo ukrepa Mehanizma za okrevanje in odpornost za projekt »Celovito kulturno in naravno doživetje Malega gradu – Ravbarjevega stolpa«, (akronim: Obnova Ravbarjevega stolpa – III. faza), katerega namen je celostno urediti Mali grad – Ravbarjev stolp in njegovo okolico z namenom izboljšanja funkcionalnosti, varnosti, kakovosti ter dostopnosti do javnega objekta s kakovostno interpretacijo dediščine za kulturne, turistične in druge namene ter dviga kakovosti storitev in doživetij turistov.

Projekt, ki se je uradno pričel 12. oktobra 2023, zaključil pa se bo 30.9.2025, sloni na vzpostavitvi interpretacijskega centra Ravbarjev stolp in vzpostavitvi nove turistične ponudbe v in ob Ravbarjevem stolpu. Digitalne in analogne storitve bodo turistu predstavile kulturno in naravno dediščino območja Planinskega polja, dvignile kakovost turistične izkušnje in ga iz centra napotile k dediščinskim pojavom območja.

Načrtovane projektne aktivnosti so:

  • celovita vzpostavitev interpretacijskih storitev v I., II. In III. nadstropju ter osrednjem delu Ravbarjevega stolpa,
  • izvedba GOI del v I., II. In III. nadstropju ter ureditev zunanjosti stolpa,
  • nadgradnja spletne strani,
  • razvoj dveh novih turističnih produktov: »Interaktivno-izobraževalno doživetje Ravbarjevega stolpa in dediščine Planinskega polja« in »Izletniško-kreativno, pohodniško in kolesarsko doživetje Ravbarjevega stolpa in Planinskega polja«.

Celotna vrednost projekta znaša 533.750,00 € z DDV. Upravičeni stroški so v višini 450.596,07 €. Znesek sofinanciranja iz sklada Načrta za okrevanje in odpornost, razvojno področje C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje in investicije D: Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture bo v skupni višini 350.000,00 €.

Spletno uredništvo
Vir: Občina Postojna