Društvo Hospic je v Pivki prisotno že več let. V letu 2017 je bila v Pivki prvič odprta pisarna za področje regije, ki je delovala slabi dve leti, v letu 2020 pa je društvo svoje aktivnosti razširilo na naše občane. Tako so v Pivki od februarja do srede junija, s prekinitvijo zaradi ukrepov v zvezi s pandemijo, potekale delavnice, ki se jih je udeležilo deset bodočih prostovoljcev.

Društvo, ki letos praznuje dvajset let delovanja, s prostovoljci in strokovnim kadrom nudi podporo ljudem v trenutku nemoči sprejemanja življenjske resnice, da se nekomu življenje izteka. Slovensko društvo hospic je pionir na področju celostne oskrbe umirajočih in njihovih svojcev v slovenskem prostoru v skladu z mednarodnimi načeli hospic oskrbe. Društvo je nevladna, humanitarna organizacija s statusom v javnem interesu na področju zdravstvenega in socialnega varstva. V mesecu novembru pa je v Krpanovem domu dejansko aktivno zaživelo delovanje z Odborom za Primorsko Notranjsko Slovenskega društva Hospic.

Občina je za potrebe delovanja brezplačno zagotovila prostor in opremo.

V kolikor potrebujete njihov nasvet ali pomoč jih kontaktirajte na e-pošto:  [email protected], ali telefonsko številko 051/618-261.

Uredništvo

Foto in besedilo: www.pivka.si