Občina Logatec je na svoji spletni strani objavila posredovano sporočilo:

Spoštovani,

s strani Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov smo bili obveščeni, da je v Izpostavi azilnega doma v Logatcu, zaradi potreb urada, začasno povečanje števila migrantov. Na dan 20.8.2018 je tako nastanjenih 72  vlagateljev namere (družine in mladoletniki brez spremstva) in 25 prosilcev za mednarodno zaščito (družine). Tako je število sicer povečano, vendar so vsi nastanjeni iz ranljivih skupin.

Občina bo budno spremljala dogajanja, po potrebi ukrepala in svoje občanke in občane ažurno obveščala o pomembnih informacijah vezanih na IAD Logatec.

Občina Logatec

Da Ministrstvo za notranje zadeve krši sklepe Občinskega sveta Občine Logatec smo že POROČALI, vendar očitno teh sklepov, s katerimi se je takrat umirila nejevolja občanov in posledično verjetno preprečilo širše proteste, nihče ne upošteva oziroma so že zdavnaj pozabljeni.

Posebno sedaj, ko že večji mediji, poročajo o vedno večjih pritiskih na naše meje, so take informacije zaskrbljujoče.

Uredništvo