Logatec 18.10.2018,

V Logatcu smo se v prostorih Območne obrtne zbornice Logatec pogovarjali s kandidatom za župana občine Zoranom Mojškercem, ki je kot prvi vložil kandidaturo za župana o čemer smo že poročali. Gre za očeta štirih mladoletnih otrok, prav tako zaključuje izredni študij prava na Evropski pravni fakulteti in je že drugi mandat svetnik v občinskem svetu občine Logatec. Zaposlen je na Ministrstvu za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano v Ljubljani, v  prostem času pa se ukvarja s kmetijstvom, saj imajo doma registrirano manjšo kmetijo.

Gospod Mojškerc, glede na to kar smo v začetku povedali, ali nam lahko zaupate, kako uspete koordinirati tako veliko obveznosti?

Ne bom rekel, da je vedno lahko, pridejo dnevi, ko samo čakam, da pade noč, da se lahko odpravim spat, ampak vedno pride za nočjo nov naporen dan, ki se začne že ob 5.30, saj v službi začenjam z delom ob 7.00 uri zjutraj. Mislim, da gre pri vsem skupaj predvsem zahvala moji ženi Boženi, saj brez njene predanosti in zavzetosti pri skrbi za vsakdanje potrebe celotne družine tega nikakor ne bi zmogli. Prav tako je tudi najstarejša hčerka že tako velika, da razume kaj prinaša s seboj tako številčna družina in z veseljem pomaga, medtem ko mi sin z veseljem pomaga pri opravilih okoli hiše. Lahko rečem, da smo prijetna velika družina, ki se ima med seboj izredno rada in si tudi medsebojno pomaga, pri vsem skupaj pa vskoči še babica Ladka, ki je pri svojih skoraj sedemdesetih letih, še zelo gibčna in praktično sama poskrbi za pridelavo zelenjave za naše gospodinjstvo. Ko pa je treba skočiti skupaj pa ji seveda pomagamo še ostali, dodatna pomoč pa pride tudi s strani mojih staršev, ki živita v Ljubljani.

Kako pa uspete zraven še študirati in to Pravo, ki velja za zahteven študij?

HAHA, kaj naj rečem, študiram ponoči, predavanj pa ne obiskujem več, saj mi do diplomiranja manjka le en izpit in pa zagovor diplome, ki jo že pišem. Obveznosti kar se tiče študija so se zaradi tega precej zmanjšale in tega smo vsi veseli, še posebno otroci.

Kako, da ste se odločili kandidirati za župana občine Logatec?

Še v začetku leta sem bil prepričan, da se ne bom spustil v tovrstno tekmo, pa vendar sem potem spoznal, da je v občini treba nekaj spremeniti, saj s tako politiko kot jo izvaja aktualni župan, ne bomo prišli daleč, občina pa že kar nekaj časa stopiclja na mestu oziroma se na nekaterih področjih predvsem finančnem stanje celo rapidno slabša.

Kaj mislite s tem?

Proračun občine je zahtevna stvar, zato bom povedal kar najbolj enostavno. Občina dobi od države približno 8 milijona EUR na leto za opravljanje zakonsko obveznih nalog. Stroški, ki jih občina v letu 2018 namenja za ta namen pa znašajo približno 10 milijonov EUR. Se pravi ima občina na letni ravni 20 % primanjkljaj. Ker se občina za tekoče poslovanje ne sme zadolževati, župan vzame ta denar pri cestah in komunalni infrastrukturi. Poglejte samo zadnji primer. V septembru je občina vzela likvidnostni kredit v višini 700.000 EUR, se pravi za tekoče poslovanje, oziroma zmanjkalo je za plače uslužbencev na občini in verjetno tudi v vrtcih. In ko se vpraša župana kako misli ta denar vrniti, mirno odgovori, da bodo to vračali iz nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč.

Poenostavljeno to pomeni, da bo vzel denar namenjen za pluženje in ceste, ter ga preusmeril v tekoče poslovanje – plače.

Tako stanje lahko zdrži še leto ali dve, kje bomo pa potem, ko bo začelo zmanjkovati za društva, gasilce ipd.

Zdaj sva naredila presek trenutnega stanja v občini. Ali nam lahko predstavite česa se boste najprej lotili, v primeru, če boste izvoljeni za župana?

Veste, v občini je veliko problemov, nekatere od njih se da enostavno rešiti samo s trdim delom župana in občinske uprave, spet za nekatere druge so potrebna sredstva, ki pa jih ni. Sam bom v primeru, če bom izvoljen za župana prvo pristopil k reševanju prostorske problematike v šolah in vrtcih. Problem se ne bo rešil čez noč in potrebno bo veliko potrpljenja s strani staršev, vendar je dejstvo, da brez pomoči države ne bo šlo. Po informacijah, ki sem jih dobil, občina ministrstva nikoli ni obvestila, da ima probleme. Pogovarjal sem se tudi z nekaterimi prijatelji, ki delajo na ministrstvu, pa so mi v neformalnih pogovorih povedali, da situacijo sicer spremljajo, vendar župan, ki je v zadnjih dveh letih kupil bazen in pa športno dvorano, verjetno ne bo deležen razumevanja. Prvo bi moral poskrbeti za osnovne stvari, potem pa šele za nad-standard, pri nas pa je ravno obratno.

Ko ste ravno omenili bazen in pa športno dvorano v Zapolju. Kakšno je vaše stališče do teh dveh investicij?

Če povem po resnici, naša svetniška skupina ni podprla nobene, nismo pa bili proti. Pa ne zaradi apriori nestrinjanja, vendar je šlo v obeh primerih za neko ad-hoc akcijo, brez jasne vsebine kaj bosta ta dva nakupa prinesla poleg stroškov. Sedaj pa smo soočeni s situacijo, ko občina od najema bazena dobi cca. 15.000,00 EUR, plačuje stroške v višini cca. 160.000,00 EUR, izkupiček od prodaje kart pa gre najemniku. Za športno dvorano še ne vemo kako bo, ker jo je občina ravno dobro kupila in še nimam informacij, vendar bo verjetno podobno.

Kot sem že omenil, je bistvo, da se projektom, ki se jih občina loteva ne določi vsebine, ker z dobro vsebino bi lahko sredstva prišla tudi od drugod, tako pa občina zalaga vse.

Samo prosim, ne me narobe tolmačiti. V primeru, da bom izvoljen za župana, bom poskrbel, da bodo ti objekti dobili primerno vsebino in tudi financiranje od zunaj. Tu predvsem mislim, na sredstva Fundacije za šport, preko kulturnega ministrstva in podobno, ker tu potenciala ne izkoriščamo.

Kaj pa ostale zadeve, kaj boste še naredili?

Takoj je treba začeti z državo pogovore o gradnji obeh krakov obvoznic, se pravi povezava obeh con in rovtarske ceste, ter povezava, med priključkom na avtocest, ter Kalcami. Tu je treba državo prepričati, da ti dve investiciji prevzame, glede na to, da je trenutno konjunktura in ima država denar, predvsem pa zato, ker to ni v interesu samo logaški občini, ampak je zadeva precej širša in so vključene tudi sosednje občine, tu mislim predvsem na Idrijo, ki je s svojim močnim industrijskim bazenom, nedvomno zainteresirana in tu bi morali nastopiti skupaj.

Obvezno je potrebno zgraditi tudi parkirišče za dnevne vozače nekje ob avtocestnem priključku. Za to se dobi tudi evropska sredstva, saj se to sedaj spodbuja.

Visoko na listi prioritet je tudi prenova narodnega doma v Logatcu, vendar je to že tako zimzelena tema, da lahko rečem le, da se bom trudil zagotoviti sredstva, ker občina jih enostavno nima. Vsaj ne za projekt kot zastavljen trenutno.

V Rovtah je potrebno zagotoviti dislocirano enoto zdravstvenega doma Logatec, v mislih imam eno pediatrično in eno splošno ordinacijo. Rovte se neprestano širijo, prav tako je veliko rojstev, in je povsem normalno, da dobijo nekaj takega.

Idej je še veliko, vendar nimava časa, da bi vse podrobno opisal. Moja facebook stran bo zaživela jutri s pričetkom volilne kampanje. Tam bo v začetku objavljen osnovni program, ki ga bomo nadgrajevali.

Kako mislite zagotoviti sredstva za te investicije, če ste rekli, da je občina brez denarja?

Kot ste lahko iz mojih odgovorov razbrali, gre za projekte, kjer bi se finančno naslonili na državna ali EU sredstva, konkretno pri zdravstvenem domu v Rovtah, pa ta sredstva že obstajajo in sicer na računu zdravstvenega doma v obliki preteklih presežkov iz poslovanja. Mislim, da bi tu z direktorico, ki je prav tako doma v Rovtah, hitro našla način, da se zadeva uresniči.

Če pogledate polletno realizacijo letošnjega proračuna, ali pa sprejeti proračun, na ravni prihodkov praktično ne boste zasledili nobenega prihodka iz naslova EU ali državni razpisov in to se mora spremeniti.

Gospod Mojškerc, hvala vam za vaš čas in veliko sreče na volitvah vam želim.

S kandidatom se je pogovarjala Nevenka Kerezovič