V zabeležki srečanja nekdanje ministrice za obrambo gospe Andreje Katič s Sindikatom vojakov Slovenije (SVS) in predstavniki »prikrajšanih« pripadnikov Slovenske vojske (SV) izpred šestih let je razvidno, da so bili številni pripadniki SV glede na svoje statuse in čine finančno oškodovani zaradi plačne anomalije.

 

Poslanec Anton Šturbej je na ministra za obrambo Marjana Šarca naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi z anomalijami v hierarhiji plač v Slovenski vojski.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Iz zabeležke srečanja ministrice za obrambo gospe Andreje Katič s Sindikatom vojakov Slovenije (SVS) in predstavniki »prikrajšanih« pripadnikov Slovenske vojske na temo odprava anomalije rušenja vojaške hierarhije s plačami v SV je bilo razvidno, da je takratna ministrica za obrambo o posameznih izpostavljenih vprašanjih povedala sledeče:

1. »Prikrajšani« višji podčastniki z nižjimi plačami od podrejenih podčastnikov zaradi napredovanj na zahtevnejše formacijske dolžnosti, v višji čin in naziv.

Ministrica je v razpravi povedala, da bo NGŠSV zaprosila za uradno pojasnilo ali je bilo v vseh teh letih dejansko kaj narejeno na problematiki, ki so jo PČ predstavili ter od njega zahtevala predlog rešitev. Prisotne pa je tudi opozorila, da so bili dosedanji postopki izvedeni v skladu s predpisi in da ne more in ne sme predlagati nekaj kar ni zakonito. Ne glede na povedano pa je zagotovila, da bo SVS pisno obveščen o možnosti uporabe 19. člena ZSPJS za razrešitev izpostavljene problematike PČ oz. o morebitnih možnih drugih rešitvah.

2. »Prikrajšani« častniki (obdobje 2004 -2008) zaradi izgubljenih plačilnih razredov ob napredovanju na zahtevnejše formacijske dolžnosti, v višji čin ter naziv.

Ministrica je v razpravi povedala, da se bo o navedeni problematiki posvetovala z NGŠSV in od njega zahtevala predlog rešitev ter o tem pisno seznanila SVS. Je pa ponovno kot v prvem primeru opozorila na dejstvo, da tudi v tem primeru ministrstvo ni kršilo predpisov in da so bili častniki obravnavani enako kot vsi ostali JU. Zakonodaja je namreč veljala za celotno javno upravo in vojaške osebe pri tem niso bile izjeme.

Od tega sestanka je minilo že skoraj 6 let, zato me zanima naslednje:

1.     Kaj je bilo do zdaj narejenega in rešenega za ureditev vprašanj iz 1. in 2. točke zabeležke srečanja?

2.     Koliko je prikrajšanih pripadnikov SV po statusih (podčastnik, častnik) in činih, ki so prikrajšani zaradi te anomalije v letih 2004 do 2008?

3.     Za koliko plačnih razredov so v povprečju oškodovani pripadniki SV glede na status (podčastniki, častniki)?

4.     Kakšna je v tem primeru obravnava prikrajšanih pripadnikov SV v statusu vojaški uslužbenec?

5.     Ali je ministrstvo že kdaj sklicalo prikrajšane pripadnike SV in jim zadevo predstavilo, vključno s predlogi rešitev oz. z že konkretnimi ukrepi?

6.     V primeru, da do zdaj ni bilo narejenih konkretnih korakov, kako boste poskrbeli za odpravo »slabega« imena delodajalca?

7.     Kako boste nadomestili nastalo finančno škodo prikrajšanim pripadnikom SV? Kako boste to poplačali že upokojenim pripadnikov SV?

8.     Kolikšna so okvirna finančna sredstva za primer, da se izvede finančna poravnava s prikrajšanimi pripadniki oz. z oškodovanci in kakšna bo zanje uskladitev v smislu določenega dviga plačnih razredov za naprej?

 

Spletno uredništvo, M.V.

Vir: sds.si