Občina Cerknica je danes na svoji spletni strani objavila pojasnilo zakaj Dom na Slivnici še ni odprt, čeprav se je odprtje napovedovalo že nekaj mesecev:

“Občina Cerknica je septembra objavila javno zbiranje ponudb za oddajo objekta Dom na Slivnici s funkcionalnim zemljiščem za obdobje petih let. Ponudbo so oddali trije ponudniki. Med njimi smo izbrali podjetje Krpan, gostinske & izobraževalne storitve, Jernej Opeka, s.p., ki je komisijo prepričal s kakovostnim programom. 18. oktobra sta bili med Občino Cerknica in novim najemnikom podpisana pogodba in opravljena primopredaja objekta, skupaj s pregledom in popisom inventarja. Najemnik je bil seznanjen s stanjem objekta, inštalacij in stavbne opreme. 24. oktobra je najemnik občinsko upravo seznanil s težavami na vodovodnem sistemu. Angažirali smo se, da bi težave čim prej rešili. Na žalost pa je ob vedno novih zahtevah, pomislekih, preprekah in tudi neodzivnosti postalo jasno, da zadanim načrtom nov najemnik ne bo kos. 2. decembra nas je po elektronski pošti obvestil, da od pogodbe odstopa. Občina Cerknica bo po zaključku postopkov primorana objaviti novo javno zbiranje ponudb.”

Daljše pojasnilo je na voljo v priponki. (221601Slivnica – pojasnilo Obcine Cerknica 5.12.2019).

Uredništvo