Po informacijah, ki so zaokrožile po družbenih omrežjih in po nekaterih medijih, se je vodstvo RTV Slovenija odločilo, da z novim letom odpove nekatere naročnine na tiskane medije, kar naj bi še posebno presenetilo novinarje informativnega programa.

Po njihovem prepričanju je lahko samo načitan novinar, dober novinar. Verjetno se bodo informacije v prihodnjih sicer pokazale v smeri, da se je le zmanjšal obseg teh naročnin, so pa nekateri mediji že v preteklosti opozarjali, na veliko nesorazmernost med obsegom posameznih izvodov npr. tednika Mladina, ki je bilo neprimerno višje kot pa npr. tednika Demokracija katerega so naročali le en izvod.

Uredništvo